Correcties & aanvullingen

Britse media

In het bericht Europees Hof beschermt bron (16 december, pagina 4) staat dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg 16.000 euro schadevergoeding heeft toegekend aan vijf Britse media. Dat moet zijn: 160.000 euro.

Kinderbijbels

In het stuk Gods Woord, maar dan voor kinderen (8 december, pagina 8) staat dat de tentoonstelling over kinderbijbels in het Comeniusmuseum in Naarden loopt tot en met 10 april. Dat moet zijn: 5 april (Tweede Paasdag).