Wetenschap kort

Massaal aangekochte griepremmer Tamiflu is niet erg effectief

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Oseltamivir, beter bekend als Tamiflu, is veel minder effectief dan altijd wordt aangenomen. Dat concludeerde een overzichtsartikel in het British Medical Journal vorige week. Tamiflu is in Nederland de gangbare virusremmer die wordt ingezet bij griep, zowel bij seizoensgriep als bij de Mexicaanse griep. Op advies van de Gezondheidsraad heeft de Nederlandse overheid zo’n 4,5 miljoen doses aangeschaft in de aanloop naar de huidige pandemie. De richtlijnen van Gezondheidsraad en RIVM melden dat Tamiflu griepbesmetting kan voorkomen, na besmetting de symptomen kan verminderen en het risico op complicaties verlaagt. Volgens de auteurs van het artikel zijn deze drie stellingen onvoldoende bewezen. De verlaging van het risico op complicaties blijkt vooral gebaseerd op acht ongepubliceerde studies. De data die wel in vaktijdschriften zijn gepubliceerd, wijzen uit dat Tamiflu het risico op infecties van de lagere luchtwegen niet vermindert. De auteurs merken daarbij op dat de enige studie waaruit Tamiflu gunstig uit de bus kwam, gefinancierd was door Roche, de fabrikant van Tamiflu. De auteurs stellen dat er veel meer en gedegen onderzoek nodig is om grootschalige inzet van Tamiflu te rechtvaardigen.

Moderne mens kwam in Azië in één golf

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Azië is door moderne mensen bevolkt in één migratiegolf. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de genetische variatie in Azië, dat afgelopen vrijdag is gepubliceerd in Science. Een internationaal team vergeleek de genomen van 2.000 individuen uit 73 Aziatische bevolkingsgroepen en twee niet-Aziatische volken. Azië kent een enorme culturele en taalkundige diversiteit, maar de onderzoekers vonden er een opvallende verwantschap tussen alle volken. De onderzoekers concluderen dat de mens Azië niet koloniseerde in twee golven, maar in één migratiebeweging, van zuid naar noord.

Dier met een zwaar brein loopt altijd laat

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het tijdstip waarop een zoogdier kan lopen hangt nauw samen met het absolute gewicht van de hersenen die het op volwassen leeftijd bezit. Althans: als het moment waarop de eerste stapjes worden gezet wordt geteld vanaf de conceptie (bevruchting). De mens, met zijn afwijkende tweebenige gang, past net zo mooi in dit schema als de muis of het aardvarken. Zweedse onderzoekers beschrijven dit in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Meestal wordt het moment van lopen geteld vanaf de geboorte en afgezet tegen de relatieve hersenmassa. Dat levert geen helder verband. De absolute hersenmassa is een maat voor de tijd die de hersenaanleg in beslag neemt. Als het lang duurt, dan loopt het dier laat.