SCP: de recessie blijkt schadelijk voor geluk

Minder huwelijken, minder baby’s, meer scheidingen en waarschijnlijk meer zelfdodingen. Periodes van economische recessie zijn schadelijk voor de tevredenheid en het geluk. Dat concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gisteren in het rapport Werkloos in Crisistijd.

In jaren van hoge werkloosheid zijn mensen minder gelukkig. Dat geldt niet alleen voor de groep die wordt ontslagen, meldt het SCP, maar ook voor de mensen die hun baan behouden. Hoe hoger de werkloosheid, hoe sterker de schade voor de tevredenheid.

Er is ook een verband tussen de periodes van laagconjunctuur en een toename van het aantal zelfdodingen, meldt het SCP. Het baseert zich op cijfers van 1980 tot 2007, nog voor het uitbreken van de kredietcrisis. „Verwacht kan daarom worden dat de huidige recessie gepaard gaat met een toename van het aantal suïcides en suïcidepogingen.”

Het bureau maakt de kanttekening dat het verband complex is: werkloosheid leidt tot meer zelfdodingen, maar mensen met suïcideneigingen en andere psychische problemen hebben ook een grotere kans op werkloosheid.

Een recessie is ook slecht voor huiselijk geluk: hoge werkloosheid gaat samen met een daling van het aantal huwelijken en geboortes, terwijl er meer echtparen scheiden. En doordat er minder kinderen komen kan de huidige recessie de betaalbaarheid van collectieve voorzieningen schaden, doordat de aanwas van jonge mensen op de arbeidsmarkt afneemt, waarschuwt het SCP.