Rekenkamer: DNB ziet niet alle risico's

Gebrek aan wetgeving en gebrek aan internationale samenhang zorgen ervoor dat financiële toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) niet alle gevaren van een financieel systeem aan zien komen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een eerder deze week gepubliceerd onderzoek.

In het rapport Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten signaleert de Rekenkamer elf „inherente spanningen” in het toezichtsysteem die het werk van DNB bemoeilijken. Het eerste „systeemkenmerk” dat voor spanningen zorgt is het feit dat financiële markten en instellingen steeds meer internationaal georiënteerd zijn, maar het toezicht daarop nationaal georganiseerd is.

Daarnaast kampt DNB met de tegenstelling van een onafhankelijke toezichthouder versus de individuele belangen van de financiële instellingen waarop zij toezicht houdt. DNB is voor haar toezichtstaak bovendien afhankelijk van de informatie die zij van die individuele instellingen krijgt.

De problemen rond de failliete internetspaarbank Icesave legde het dilemma bloot van de geheimhoudingsplicht van de Centrale Bank, terwijl die wel openlijk moet waarschuwen voor bepaalde risico’s. Een waarschuwing kan leiden tot een bank run. En het achterwege blijven van informatie draagt niet altijd bij aan het vertrouwen van het publiek in het toezicht, aldus De Rekenkamer.

Hoe DNB met de geschetste spanningsvelden omgaat maakt de Rekenkamer niet duidelijk, noch hoe het systeem concreet zou kunnen worden verbeterd. Eind 2010 komt er een vervolgstudie naar „het functioneren van de DNB in de praktijk”.

Lees het rapport van de Rekenkamer over financieel toezicht via nrc.nl/economie