Rechter: onderzoek Leers vaag

De opdracht voor het onderzoek naar de rol van burgemeester Gerd Leers van Maastricht en zijn ambtenaar Nico Nollen, naar de aankoop van een Bulgaarse vakantievilla voor Leers, is te vaag en te algemeen. Dat de gemeenteambtenaar het gevoel heeft misbruikt te worden om Leers te redden en „hoe dan ook opgehangen zal worden” is dan ook voorstelbaar.

Die kritiek had vice-president Erik van Unen van de rechtbank Maastricht gisteren tijdens de behandeling van een kort geding van de ambtenaar tegen de gemeente Maastricht. De ambtenaar, mede-eigenaar van het bedrijf dat de villa verkocht, eist onder meer stopzetting van het onderzoek dat bureau Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in opdracht van B en W doet.

Het onderzoek kwam er op verzoek van Leers. Die verwacht zich daarmee te kunnen vrijpleiten van de beschuldiging dat hij zijn functie als burgemeester heeft ingezet in de privékwestie.

In de opdracht aan BING staat dat gezocht moet worden of zich al dan niet onregelmatigheden hebben voorgedaan. Van Unen vindt dat veel te breed geformuleerd. „Als je gaat zoeken, vind je altijd wel een onregelmatigheid.”

Bovendien zit in de opdracht volgens Van Unen de suggestie dat het niet opleveren van de villa aan Leers al een vermenging van belangen van de ambtenaar oplevert.

Volgens advocaat Paul Brouwers van de ambtenaar tast het onderzoek de persoonlijke levenssfeer aan van zijn cliënt. „Zonder dat er vooraf ooit verwijten zijn gemaakt aan mijn cliënt.”

De advocaat van de gemeente vindt dat van de overheid zoveel transparantie verlangd wordt „dat van privacy nauwelijks meer sprake kan zijn bij mensen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur”.

Van Unen gaf beide partijen tot vandaag de tijd voor een schikking. Lukt dat niet dan komt hij nog vóór Kerst met een vonnis.