Kort nieuws Binnenland

Van der Laan mikt in 2010 op 50.000 inburgeraars

Door onze correspondent

Den Haag, 17 dec. - Het aantal inburgeraars moet in 2010 ruim 50.000 bedragen. Dat heeft minister Van der Laan (Integratie, PvdA) gisteren bekendgemaakt. De minister komt tot dit aantal na overleg met gemeenten, die belast zijn met de uitvoering van inburgeringscursussen voor migranten. Afgelopen zomer sloeg Van der Laan alarm over het lage aantal inburgeraars, dat voor dit jaar op 35.000 zou uitkomen. Hij had voor 2009 op 60.000 gemikt, maar de gemeenten lieten weten dat dit niet haalbaar zou zijn. Het aantal inburgeraars werd later naar 43.000 bijgesteld. In 2007, het eerste jaar van de nieuwe wet inburgering, bedroeg het aantal nog 10.000.

Geen EU-toets steun aan ‘Meavita’

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 17 dec. - Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) weigert 37 miljoen euro aan overheidssteun voor twee voormalige Meavitabedrijven voor te leggen aan de Europese Commissie. Dat zei ze vanmiddag in overleg met de Tweede Kamer over de afwikkeling van het bankroet van het zorgconcern. De Nederlandse Zorgautoriteit fiatteerde de steun vorige maand. De toezichthouder beval tegelijk aan die steun te toetsen aan Europese regels. Bussemaker wil echter „geen onzekerheid” bij de gesteunde bedrijven scheppen. Als concurrenten zich tekortgedaan voelen, moeten zij zich maar tot de rechter of de Europese Commissie wenden, zei ze.

Zwerfjongere niet goed aangepakt

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 17 dec. - Het kabinet pakt de problematiek van zwerfjongeren nog altijd niet effectief aan. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Opvang zwerfjongeren 2009 dat vanmiddag is gepresenteerd. De voorzieningen zijn niet altijd voldoende en tijdig beschikbaar en de informatievoorziening is „beneden verwachting”. Met de Verwijsindex, een risicosignaleringssysteem, zijn zwerfjongeren nog nauwelijks in beeld gekomen. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) en staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) zeggen dat het aantal voorzieningen is toegenomen maar dat er nog veel te verbeteren is.

‘Meer geld voor schade door gans’

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 17 dec. - Boeren die last hebben van ganzen moeten een hogere schadevergoeding krijgen, stellen onderzoekers van Wageningen Universiteit. Niet alleen moet gewas worden vergoed dat door ganzen wordt weggevreten, maar ook „indirecte schade”: besmeurd gras dat niet door vee wordt gegeten, de kosten van extra voer als gevolg daarvan en de kosten van het verjagen van de ganzen. De schade varieert volgens het onderzoek van 10 tot 440 euro per hectare.

Onderzoek naar project Blauwestad

Door onze correspondent

Groningen, 17 dec. De Noordelijke Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de gang van zaken rond het stagnerende prestigieuze woonproject Blauwestad in Oost-Groningen. Dit hebben Provinciale Staten van Groningen gisteren besloten. In Blauwestad moeten in totaal 1.480 woningen worden gebouwd, maar de interesse valt tegen. Tot nog toe zijn er 180 verkocht. De provincie is de enige overgebleven partij in het project. Eerder stapten projectontwikkelaars BAM, Ballast Nedam en Koop Holding uit het samenwerkingsverband.