Kort Europees

Oranjeberaad sterft een stille dood

Door onze correspondent

Straatsburg, 17 dec. - Er was deze keer niet zo veel ruchtbaarheid aan gegeven. Maar vlak voor het kerstreces kwamen Nederlandse Europarlementariërs gisteren bijeen voor een tweede ‘Oranjeberaad’. Initiatiefnemer Wim van de Camp (CDA) was opnieuw tevreden. Volgens andere aanwezigen is het beraad gisteren een stille dood gestorven. Van de Camp lanceerde het idee tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen in juni. Destijds ging het vaak over het Nederlandse belang. Waarom, zei Van de Camp, komen Nederlandse Europarlementariërs niet regelmatig bijeen? Hij bedacht ook de naam: Oranjeberaad. Maar toen hij, als leider van de grootste delegatie, uitnodigingen verstuurde voor een eerste bijeenkomst in oktober, bleek niet iedereen enthousiast. Parlementariërs van de PvdA en D66 vonden dat ze wel wat beters te doen hadden. „Het Nederlandse belang bestaat helemaal niet”, zei Thijs Berman (PvdA). „Alsof de Limburgers in de Tweede Kamer bij elkaar komen om het Limburgse belang te verdedigen.” Gisteren stuurden PvdA en D66 toch een vertegenwoordiger. Maar er is meteen afgesproken het Oranjeberaad „echt te depolitiseren”, zei Gerben Jan Gerbrandy (D66) na afloop. Het zal volgens hem niet meer gaan over „het Nederlands belang”, maar alleen nog over praktische zaken. Zoals de vraag waarom de Tweede Kamer een jaarlijks debat over Europa organiseert, waarvoor de Europarlementariërs zijn uitgenodigd, op een dag dat zij in Brussel moeten stemmen. Maar over dat soort praktische zaken overlegden ze in het verleden ook al, onder leiding van de ‘deken’ Bas Belder (SGP), de oudste Nederlander. Gisteren werd ook afgesproken dat niet Van de Camp, maar Belder het Oranjeberaad voortaan zal leiden. Is het initiatief daarmee gewoon een stille dood gestorven? „Ja”, zegt Gerbrandy. Maar Wim van de Camp is „buitengewoon content”, zegt hij. „Het gaat niet om mij. Iedereen wil komen als het geen CDA-profiel heeft en minder politiek is. Dat is toch prima?”

‘Wij krijgen veel te weinig topfuncties’

Warschau, 17 dec. - President Toomas Hendrik Ilves van Estland is ontevreden over het aantal Oost-Europeanen op hoge ambtelijke en diplomatieke EU-posten. „Uit de cijfers blijkt dat van de 158 buitenlandse vertegenwoordigingen van de Europese Commissie er slechts één wordt geleid door een diplomaat uit een nieuwe lidstaat. Er zijn 41 directoraten-generaal. Wij zijn in het zesde jaar van ons EU-lidmaatschap en op geen enkel directoraat heeft iemand uit een nieuwe lidstaat de leiding”, aldus Ilves in het Poolse dagblad Gazeta Wyborcza. (AFP)

Opnieuw staking

Brussel, 17 dec. - Vierduizend EU-ambtenaren legden vanochtend opnieuw het werk neer uit protest tegen het mogelijk schrappen van een loonsverhoging van 3,7 procent. Veel EU-landen vinden meer salaris een verkeerd signaal in tijden van crisis. (ANP)