'Kleinschalig is ook riskant'

Pro

Voor Kamerlid Henk-Jan Ormel (CDA) is intensieve veehouderij geen probleem. „Ons voedsel is veilig.’’

Nederland, Den Haag, 5 juni 2007, Henk Jan Ormel, CDA kamerlid in de Tweede Kamer tijdens het vragenuurtje in de tweede kamer foto; Peter Hilz Hilz, Peter

„Ik ben politiek actief geworden uit woede over het Nederlandse non-vaccinatiebeleid waardoor gezonde dieren bij een uitbraak van een dierziekte moeten worden geruimd”, zegt voormalig dierenarts Henk-Jan Ormel (53). Hij zit sinds 2002 in de Tweede Kamer namens het CDA en houdt zich onder andere bezig met volksgezondheid en landbouw.

Het kabinet heeft besloten om geiten die de Q-koorts kunnen verspreiden te ruimen. Is dat een goed plan?

„Goed is in dit verband een verkeerd woord. Het is triest, maar onontkoombaar. Deskundigen geven het advies dat besmette geiten moeten worden geruimd in het belang van de Volksgezondheid. Dat kun je niet negeren.”

Komt deze beslissing niet veel te laat?

„Q-koorts is een infectieziekte die al heel lang in Nederland voorkomt en waar we tot voor kort weinig vanaf wisten. Na onderzoek is pas deze zomer vastgesteld welke bacterie de ziekte veroorzaakt.”

Vervolg Pro: pagina 3

‘Katten kunnen ziek worden’

„Pas toen werd het mogelijk om een goede test te ontwikkelen om vast te stellen of geiten besmet zijn met die bacterie. Dat gebeurt nu met een zogeheten melktankonderzoek, een test waarbij de melk in de tank van een geitenboerderij wordt onderzocht. Als we al vorig jaar hadden willen ruimen, dan kon dat alleen op basis van het aantal abortussen bij geiten dat ongewoon hoog is bij dieren die besmet zijn met Q-koorts. Dat was nattevingerwerk geweest. Je kunt je wel afvragen of de gekozen aanpak de juiste is geweest. Mijn fractie is dan ook voorstander van een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de Q-koorts. Dan achterhalen we waarom wat op welk moment is besloten.”

Wat is de impact van deze maatregel op de sector?

„Dit is een drama voor individuele geitenhouders. De verspreiding van Q-koorts vindt plaats bij een abortus. Dan komen er grote hoeveelheden van de bacterie vrij die de besmetting veroorzaken. Er worden op basis van de bekende besmettingshaarden nu 55 geitenboerderijen preventief geruimd. Maar ik vrees dat het daar niet bij zal blijven. Q-koorts is geen ziekte die alleen voorkomt bij geiten. Ook paarden, runderen en schapen kunnen de ziekte krijgen en verspreiden. Ook katten. Iedereen die een besmette kat heeft loopt het risico op de Q-koorts als het dier een miskraam krijgt.”

Bent u een voorstander van herbezinning op de intensieve veehouderij, zoals de SP voorstelt?

„Zo’n herbezinning is niet nodig. Er wordt nu net gedaan of deze epidemie het gevolg is van de intensieve veehouderij. Maar dat is niet zo. En bovendien kent iedere variant van de kleinschalige biologische veeteelt hetzelfde risico. Alle veeteelt in Nederland is intensief, ook de biologische. De productie van voedsel is zeer gespecialiseerd werk geworden. Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest.

„Nu worstelen we met vragen over de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. En terecht. Maar het paradoxale is dat extensivering van de veeteelt niet betekent dat de risico’s verdwijnen. Het gaat dus niet om intensief of extensief, maar om de relatie tussen dierengezondheid en de volksgezondheid.”

    • Jan Meeus