Inmenging in bestuur RBS door Britse regering ongewenst

Parlementsleden in de thuisstad van Cadbury hebben de Britse regering gevraagd de staatsbank RBS te verbieden het vijandige bod van Kraft op de suikerwarenproducent te financieren. Een dergelijk ingrijpen zou de bank beroven van haar geloofwaardigheid onder haar zakelijke klanten en van de onafhankelijkheid van RBS een lachertje maken.

Hoe aanlokkelijk het ook mag zijn voor een Labourregering om te trachten stemmen te winnen met populistische maatregelen – die als werkgelegenheidsbescherming kunnen worden gepresenteerd – een inmenging in de dagelijkse activiteiten van met staatssteun geredde banken zou contraproductief zijn.

Beleggers, zakelijke klanten en de bankiers die daar werken moeten de zekerheid kunnen hebben dat de regering niet zal dicteren aan wie RBS geld uitleent. Zolang RBS beursgenoteerd blijft en een zakenbankdivisie heeft, moeten dit louter commerciële beslissingen kunnen zijn.

RBS-topman Stephen Hester heeft al besloten dat hij zich moet verzetten tegen de politisering van zijn bank. Het aanvankelijke gevecht ging vooral over de bonussen. Als de regering de parlementsleden inzake Cadbury zou volgen, zou er een zorgwekkend nieuw front in deze strijd worden geopend.

Het hele punt van het opzetten van UK Financial Investments (UKFI) was het beheren van de staatsaandelen in RBS en andere met staatssteun geredde banken, en niet het besturen van die banken. UKFI is een commercieel georiënteerde aandeelhouder en rekent erop dat RBS commerciële beslissingen neemt, om het beste rendement voor de belastingbetaler te kunnen verwezenlijken. UKFI moet als een buffer tussen de politici en de bank fungeren.

Iedere aanwijzing dat de regering deze afspraak zou willen doorbreken, zal buitenlandse bedrijven die nu al zaken met RBS doen de kast opjagen en nieuwe zakelijke klanten afschrikken. Het zal het nóg moeilijker maken voor RBS om de mensen vast te houden en aan te trekken die het best in staat zijn om geld voor de bank te verdienen.

De regering is een onwillige aandeelhouder van RBS. Als zij zich snel uit het aandeelhoudersregister wil terugtrekken, moet zij zich zó gedragen dat andere beleggers, de personeelsleden en de klanten van de bank inzien dat dit in het belang van de bank is – zelfs als dat betekent dat het bod van Kraft op Cadbury moet worden ondersteund.

Alexander Smith

    • Alexander Smith