Gezonde geit ook gedood

Ook alle gezonde drachtige geiten en alle bokken (mannelijke geiten) op de 55 boerderijen die zijn besmet met Q-koorts, zullen worden gedood in de strijd tegen de bacterie die dit jaar een ongekende epidemie heeft veroorzaakt. Dit betekent de dood voor ruim 35.000 dieren. De operatie begint maandag en wordt uitgevoerd met dodelijke injecties op het bedrijf. Dit heeft minister Verburg (Landbouw, CDA) gisteren bekendgemaakt als aanvulling op de maatregelen die vorige week al waren aangekondigd.

Verburg zegt gekozen te hebben voor een uitbreiding van de categorie te doden dieren op basis van adviezen van experts. Vorige week dacht ze nog dat niet-besmette dieren op gevaccineerde bedrijven wellicht met rust gelaten konden worden, maar nu zegt ze dat de testen niet betrouwbaar zijn en individuele besmettingsgevallen makkelijk over het hoofd kunnen worden gezien. Bokken zullen worden gedood omdat er ook vrees bestaat voor besmetting via sperma. Alleen de niet-drachtige melkgeiten op besmette bedrijven, zo’n dertigduizend stuks, zullen de slachting overleven – maar voor hen gaat wel een levenslang fokverbod gelden.

Voor het komende half jaar geldt verder een algeheel fokverbod in het hele land voor melkgeiten en -schapen (al bestaat die laatste categorie vrijwel niet). Deze bedrijven mogen voorlopig niet meer uitbreiden. De melkgeitensector is de afgelopen vijftien jaar hard gegroeid met een vervijfvoudiging van het aantal dieren tot 374.000 stuks in 2009, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. De dieren worden gehouden op krap 300 bedrijven. Naast de 55 besmette bedrijven zijn er nog 16 waarover onzekerheid bestaat.

Getroffen boeren krijgen alleen een vergoeding voor de gedode dieren, maar geen steun voor vervolgschade door het verlies van de veestapel en het fokverbod.

Vervolg Geiten: pagina 3

LTO hoopt dat Kamer ruiming gezonde dieren tegenhoudt

„Een mokerslag voor de sector”, zegt Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Een deel van de 55 besmette bedrijven zal deze klap niet overleven en failliet gaan, meent Maat. Hij hoopt dat de Tweede Kamer nog een stokje kan steken voor het doden van gezonde dieren en het verzoek om vergoeding van vervolgschade steunt. „Bij de varkenspest is dat ook betaald”, zegt Maat.

De LTO-voorzitter ziet geen verband tussen intensieve veehouderij en Q-koorts, zoals in de politiek aan de orde is gesteld. „Uitbraken van ziekten als varkenspest hebben juist vooral plaats in landen als Bulgarije waar de sector juist extensief is en heel anders werkt dan hier”, zegt Maat. „Bovendien willen wij juist vaccinatie van dieren maar dat moet de politiek eerst toestaan.”

Minister Verburg zei gisteren na beraad met de LTO in Wijchen „geen spoor van twijfel” te hebben over de gekozen weg. „We hebben besloten dat dit op dit moment de meest effectieve maatregelen zijn. Ik weet dat de toekomst over mij zal oordelen. Ik ben ook bereid om dit te aanvaarden”, aldus de minister in het Agrarisch Dagblad.

Onzekerheid bestaat er wel over geiten op, bijvoorbeeld, kinderboerderijen. De huidige maatregelen hebben alleen betrekking op melkveebedrijven met meer dan vijftig dieren die als bron van de epidemie worden gezien. Maar de bacterie die Q-koorts veroorzaakt komt altijd in het milieu voor. „We weten dat Q-koorts ook bij andere schapen en geiten, bijvoorbeeld op kinderboerderijen, voor kan komen”, schreef Verburg gisteren aan de Tweede Kamer. Ze wil „ten spoedigste een aanvullend advies vragen aan de deskundigen over kinderboerderijen en andere bedrijven met een publieksfunctie”.