Experts Financiën bekijken declaratie bij politie

De Rijksauditdienst, bestaande uit accountants van het ministerie van Financiën, zal de omstreden declaraties en toelagen van de politietop onderzoeken. Op verzoek van de Tweede Kamer is minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) de enige opdrachtgever. Eerst was het de bedoeling dat de korpschefs en korpsbeheerders medeopdrachtgever zouden zijn, maar de Kamer betwijfelde of het onderzoek dan onafhankelijk zou zijn. De korpsbeheerders (burgemeesters van de centrumgemeente in een politieregio) zijn verantwoordelijk voor het toekennen van de toelagen.

Zowel de oppositie- als coalitiepartijen in de Tweede Kamer veroordeelden gisteravond tijdens het overleg het declaratiegedrag van de politietop. Hierover ontstond ophef na een uitzending van RTL Nieuws, ruim twee weken geleden. SP, VVD en PVV spraken van „gegraai” en „moreel verwerpelijk gedrag”, CDA en PvdA waren „boos” over dit „onacceptabele gedrag” waarmee de politietop „niet het goede voorbeeld” geeft.

Ter Horst had eerder al aangekondigd de regeling voor toelagen te herzien. Gisteravond voegde zij daaraan toe dat ze het maximale bedrag aan toelagen „zeer, zeer, zeer” zal versoberen. Zij wil alle bestaande toelagen vervangen voor één vergoeding die maximaal 25.000 euro per jaar bedraagt.

Nu kan een korpschef jaarlijks ruim 45.000 euro krijgen, als hij of zij geen andere baan accepteert. Ook bleek dat de politietop piketvergoedingen krijgt variërend tussen 3.000 en 11.000 euro. Een Kamermeerderheid vindt dat korpschefs geen piketvergoeding dienen te krijgen, omdat beschikbaar zijn bij hun functie hoort.

In januari praat Ter Horst met het korpsbeheerdersberaad over een nieuwe beloningswijze. Ze beloofde de Kamer dan geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Gisteren werd ook bekend dat de cao voor agenten met een jaar wordt verlengd. In 2010 krijgen zij volgens afspraak een loonsverhoging van 3,25 procent, voor 2011 worden de lonen bevroren. In een ‘landelijk sociaal statuut’ heeft Ter Horst met de bonden afgesproken dat bij de reorganisaties en bezuinigingen geen gedwongen ontslagen vallen. Voor mensen wier functie verdwijnt, wordt een baan binnen de politie gezocht. Bij gedwongen overplaatsing gaat de vergoeding voor woon-werkverkeer tijdelijk omhoog.