China heeft baat bij een groen compromis in Kopenhagen

China aarzelt om concessies te doen op het gebied van de klimaatverandering, zoals de impasse op de top in Kopenhagen aantoont. Maar de wens om zich ‘hard’ op te stellen in de onderhandelingen mag de groene initiatieven niet in de weg gaan zitten. China heeft misschien meer dan anderen te winnen bij een mondiaal streven naar een groenere wereld, als grootverbruiker van grondstoffen en als exporteur naar een markt met een mogelijke omvang van 1 biljoen dollar.

China is nu al veruit de grootste producent van zonnepanelen ter wereld en neemt meer dan 40 procent van het mondiale aanbod voor zijn rekening. Van de top-15 van windturbineproducenten komen er nu drie uit China, die ieder ongeveer 4 procent van de wereldmarkt bedienen.

De markt voor groene technologie kan in 2013 een omvang bereiken van 1 biljoen dollar, aldus accountancyfirma PricewaterhouseCoopers. Als China 10 procent van die markt naar zich toe trekt, hetgeen een conservatieve schatting kan zijn op basis van zijn marktaandeel in zonnepanelen en windturbines, zou het land 100 miljard dollar per jaar kunnen verdienen. Dat is wat alle ontwikkelingslanden van de G77 tijdens de gesprekken in Kopenhagen van de rijke landen hebben gevraagd.

Bovendien heeft China de kans om de dalende exporten aan laagwaardige producten te vervangen door een duurzamer, hoogwaardiger alternatief. Ontwikkelde landen zouden moeite hebben even goedkoop als China te produceren. Die lage prijs is het gevolg van een grote binnenlandse markt, staatssubsidies, goedkope kredieten en goedkope arbeid. Dat zou China moeten helpen nóg een doel te bereiken: het grootbrengen van ‘nationale kampioenen’.

Er is nog een reden waarom China een mondiaal energieakkoord moet steunen: het is een van ’s werelds grootste grondstoffenconsumenten, en de op één na grootste gebruiker van olie ter wereld. Daardoor moet het land zich zorgen blijven maken over zijn energieveiligheid, en blijft het zeer gevoelig voor schommelingen van de grondstoffenprijzen, zoals de prijsstijging met 39 procent van dit jaar. Het terugdringen van de afhankelijkheid van de wispelturige brandstofmarkten maakt een groen compromis meer dan de moeite waard.

Wei Gu

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaar uit Londen:www.breakingviews.com

    • Wei Gu