Bestuurscrisis Overijssel om luchthaven

Het provinciaal bestuur van Overijssel verkeert in een crisis. Een meerderheid van Provinciale Staten (24-23) stemde afgelopen nacht tegen plannen voor een doorstart van luchthaven Twente.

CDA-fractievoorzitter Pier Antuma, die ook namens de VVD zei te spreken, stelde daarop vast dat de „basis onder de coalitie is weggevallen”. Het provinciebestuur van Overijssel wordt gevormd door CDA, PvdA en VVD.

„Het vertrouwen in de PvdA is volledig verdwenen”, zei de CDA’er vanmorgen. Hij noemt de gang van zaken „zeer frustrerend”. Antuma: „De provincie heeft met de rijksoverheid en de gemeente Enschede lang gewerkt aan de plannen voor de ontwikkeling van het gebied rond de voormalige luchtmachtbasis. Op basis van uitgangspunten die we samen hebben geformuleerd, ook de PvdA-fractie was daar bij. En dan zegt die partij nu: ‘Het smaakt ons niet.’ Dat is niet geloofwaardig.”

De PvdA-fractie stemde gisteren tegen het voorstel zoals dat door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten was voorgelegd. PvdA-fractievoorzitter Wim Dalhuisen, die „met vliegen vanaf Twente geen probleem” heeft, noemde het plan „onvoldoende onderbouwd. Er zitten te veel aannames in en uitwerkingen die wij niet geloven”. Het amendement dat de fractie had ingediend, was voor GS „onacceptabel”, waarop de PvdA het introk en tegen stemde.

Vandaag volgt verder overleg over de politieke situatie die door CDA’er Antuma als „bizar complex” wordt omschreven. „We zullen een nieuwe coalitiepartner moeten zoeken”, stelt hij.

De gemeenteraad in Enschede ging maandagavond wel akkoord met de plannen die ertoe moeten leiden dat de luchthaven in Twente weer kan draaien. Sinds het vertrek van de militairen, eind 2007, is op de voormalige luchtmachtbasis, in het ‘groene hart’ van Twente, geen burgerluchtvaart meer.

Zonder een akkoord van de drie betrokken overheden kunnen de plannen niet worden uitgewerkt. Ook de overdracht van de grond (480 hectare) door de rijksoverheid aan provincie en gemeente per 1 januari kan vooralsnog niet doorgaan. „We zullen op de pauzeknop moeten drukken”, reageert wethouder Eric Helder (economische ontwikkeling, PvdA) van Enschede. „Er is niet definitief een streep getrokken door de luchthaven.”

Gedeputeerde Job Klaasen (VVD) zegt te zullen kijken „hoe de vliegambitie toch mogelijk gemaakt kan worden”. Volgens PvdA-fractievoorzitter Dalhuisen is ‘geen luchthaven’ niet aan de orde, omdat het Rijk de start- en landingsbaan voor militaire doelen en als ‘overloop’ voor Schiphol wil gebruiken. Klaasen: „De rijksoverheid kan er als eigenaar doen wat ze wil.” Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontkent dit echter.

Heropening van de luchthaven stuit op veel verzet van omwonenden en Duitse buurgemeenten. Zij vrezen voor lawaaioverlast en vervuiling. Zij hebben deze maand protestmanifestaties gehouden.