Afrekenen met losers

Altijd gedacht dat de christen-democratie stoelde op naastenliefde en het onderhouden van de zwakkeren, maar nu presenteert het CDA zijn nieuwe koers. ‘Op Eigen Kracht’ is het motto bij het rapport dat het Wetenschappelijk Instituut van de partij schreef.

Behalve de slogan lijkt ook de inhoud eerder met de VVD-vulpen te zijn geschreven dan met het christelijke schoolkrijtje. Het mes moet in de zorg, de sociale zekerheid en de overheid. Uit de voorstellen: bevries de ambtenarensalarissen, geef de huurprijzen vrij, verkort de WW, en laat ouderen hun eigen rollator betalen.

Dit rapport, een opmaat voor een nieuw verkiezingsprogramma, is een openlijke flirt met Mark Rutte, en misschien ook met Alexander Pechtold. Nu het huwelijk met links met zoveel plakband aan elkaar zit (alleen al de idiote constructies bij de JSF en het Irakonderzoek!), en de PvdA met de dag dieper wegzinkt, is het CDA blijkbaar gaan inzien dat het einde nabij is, en maakt ze een ruk naar rechts, blijkbaar in de hoop op een coalitie met de liberalen.

Balkenende ontkent dit allerminst. Elsevier vroeg hem in het kerstnummer of de PvdA hier wel akkoord mee zou gaan. Antwoord: „Elke denkbare coalitie moet deze richting inslaan.” De verzorgingsstaat heeft ons, zegt hij, „te risicomijdend” gemaakt. In de jaren vijftig weigerden sommigen tenminste nog hun AOW-uitkering omdat ze leunen op de staat zwak vonden. Die „winnaarsmentaliteit” moet terugkomen.

Anders gezegd: laten we afrekenen met de losers.

Als kerstboodschap mag dat dan een opmerkelijke mededeling zijn, als teaser voor VVD en D66 is het effectief. Balkenende V wordt Balkenende II. Nu dat huwelijksaanzoek zo opzichtig gedaan is, is het de vraag hoe lang de plakbandcoalitie nog stand houdt. Niet lang meer, vermoedelijk. En dat is ongetwijfeld precies wat het CDA wil.

Rutte en Pechtold moeten maar eens praten, onder de kerstboom. Zij hebben nu de macht om Balkenende nog meer christelijke waarden te laten inwisselen voor liberale. Laat die huwelijksvoorwaarden maar getuigen van een winnaarsmentaliteit.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts