VS en China tegenover elkaar in Kopenhagen

Een impasse tussen de twee grootste vervuilers ter wereld dreigt: de Verenigde Staten en China zijn bij de onderhandelingen in Kopenhagen over een nieuw, internationaal klimaatverdrag lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Washington liet weten, bij monde van zijn speciale afgevaardigde Todd Stern, dat het onder geen beding toestaat dat Amerikaans geld naar China vloeit om dat land te helpen bij zijn klimaatbeleid. Volgens de VS heeft China inmiddels voldoende geld om zelf zijn klimaatbeleid te financieren.

He Yafei, De Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken, reageerde daarop fel, in ongebruikelijk ondiplomatieke bewoordingen. Yafei stelde dat Stern ofwel een „gebrek aan gezond verstand heeft” ofwel „uitzonderlijk onverantwoordelijk is”. Later op de dag maakte Peking overigens bekend dat het geen hulp van rijke landen hoeft en dat dat geld beter naar de arme landen kan gaan.

China en de VS verschillen fundamenteel van mening over de wijze waarop klimaatverandering moet worden tegengegaan. De VS vinden dat China, ook al is het officieel een ontwikkelingsland, concrete doelen moet stellen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen – en dat het zich daarop vastlegt. China wil geen verdrag dat zijn economische groei in gevaar brengt. Peking stelt de VS verantwoordelijk voor klimaatverandering omdat dat land al decennialang vervuilt.

De onderhandelingen in Kopenhagen verlopen uiterst stroef, terwijl de tijd begint te dringen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties waarschuwde gisteren de 190 deelnemende landen aan de klimaatconferentie niet te vervallen in „het zoeken naar een zondebok”. (AP, Reuters)

Voor het laatste nieuws over Kopenhagen: nrc.nl/buitenland