Toneel over amateurtoneel

Theater Amateurs! door Impr. WallisFinkers. Gezien: 12/12 in de Schouwburg, Leiden. Tournee t/m 13/5. www.wallisfinkers.nl****

Toneelgroep Zand is een amateurgezelschap dat het stuk Julia’s reis gaat opvoeren. Het is geschreven door de beroepsregisseur die ze voor het eerst in hun bestaan hebben ingehuurd. Maar de repetities verlopen niet volgens plan. De meeste spelers kunnen er niets van, de computer die de theatereffecten bestuurt (lichtstanden, donkerslag, muziek, toneelrook, kunstsneeuw) is op hol geslagen en ook de hormonen spelen bij menigeen op. En daar gaat het stuk Amateurs! over, geschreven en geregisseerd door Wannie de Wijn.

Vorig seizoen legde De Wijn eer in met het min of meer realistische De goede dood. Zijn nieuwe stuk is veel kluchtiger, maar raakt nog steeds aan het realistische. Hoewel zulke toneeldilettanten een makkelijk doelwit lijken – opzettelijk slecht spelen wekt altijd de lachlust – schemert er toch vaak wel iets van empathie met de zeven personages door. Zo speelt Will van Kralingen een verzenuwde vrouw die verwoed haar best doet de eigen emoties weg te houden uit haar rol en Peter Tuinman is de van zijn eigen importantie vervulde ex-regisseur („even een handige tip”) die moet accepteren dat hij is gepasseerd. Hans Thissen is de wanhopige beroepsregisseur die naar eigen zeggen met „brandhout” moet werken. Wilbert Gieske, de droogkomiek van de ploeg, suggereert allengs dat hij net iets meer is dan de dommekracht die hij lijkt.

De voorstelling heeft doorgaans het tempo van een klucht, maar niemand speelt louter een typetje. Dat de draad desondanks niet de volle twee uur gespannen blijft, komt misschien omdat het stuk in het stuk (Julia’s reis dus) blijkens de gerepeteerde fragmenten een larmoyant lor is. Of althans een parodie op een archaïsch berijmde tekst. Dat doet af aan de geloofwaardigheid. Maar de aanstekelijke toneelspelerspret van de zeven acteurs, die samen een hecht en humoristisch ensemble vormen, maakt dat bijna helemaal goed.

    • Henk van Gelder