Luchtvaartmaatschappij British Airways kan geen kant meer op

De toekomstige ontvangers van de pensioenen die British Airways (BA) het faillissement in dreigen te drijven, hebben het bestuur laten weten wat ze vandaag de dag van dat bestuur vinden.

Met een stemverhouding van negen tegen één hebben de werknemers ervóór gestemd de vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij de hele kerstvakantie aan de grond te houden.

Als de staking al was verwacht, was de overweldigende meerderheid waarmee daartoe werd besloten dat zeker niet. Ondanks de inspanningen van topman Willy Walsh is BA er overduidelijk niet in geslaagd de harten van het cabinepersoneel voor zich te winnen. De aankondiging van de staking kwam op dezelfde dag dat de mogelijke kosten van de twee beëindigde pensioenprogramma’s van BA werden opgetrokken naar 3,7 miljard pond.

Het tekort zou altijd al groot zijn, maar de momentopname viel samen met de bodem van de aandelenmarkt in maart en heeft het tekort nog groter doen uitvallen. Deutsche Bank denkt dat het herstel van de markt sindsdien weer 1,7 miljard pond van het tekort heeft afgehaald. Maar de Britse toezichthouder op de pensioenen, die de waardering en het plan om de kloof te overbruggen moet goedkeuren, is bang dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de berekeningen te optimistisch zijn.

Het dichten van de kloof lijkt een lange, zware en onzekere opgave te gaan worden. Walsh heeft al gezegd dat de luchtvaartmaatschappij zich niet meer kan veroorloven dan de 325 miljoen pond extra die zij nu al jaarlijks afdraagt. Het oprekken van de huidige deadline van tien jaar voor het vullen van het gat zou helpen, maar pensioenconsultant John Ralfe denkt dat het nog dertig jaar zou duren om het tekort weg te werken, ervan uitgaande dat de bijdragen gelijke tred houden met de inflatiestijging. Het alternatief is een korting van de toekomstige pensioenen, hetgeen al heel moeilijk te verkopen was voordat de staking werd uitgeroepen.

De reeds lang voorgenomen fusie met het Spaanse Iberia lijkt nog steeds door te gaan, zij het dat het risico van verder uitstel levensgroot is. De bestuurders van de pensioenfondsen, de toezichthouder en BA zelf willen allemaal dat die transactie haar beslag krijgt, omdat een sterkere onderneming beter in staat zal zijn de pensioenen te betalen. Helaas blijkt uit de uitslag van de stemming dat Walsh op voet van oorlog staat met een groot deel van zijn personeel. Dat zal het nog veel moeilijker maken de fusie tot een goed einde te brengen.

Fiona Maharg-Bravo

    • Fiona Maharg-Bravo