Kamer stelt grenzen aan 'cashen' top

De prikkel voor bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen om hun bedrijven te laten overnemen omdat ze dan ‘cashen’, wordt drastisch ingeperkt. De Tweede Kamer heeft dat gisteren afgesproken.

De waarde van hun aandelen- of optiepakketten wordt voor een periode van vier weken voor en na een overnamebod bevroren.

Een wijziging van de ondernemingswet, ingediend door Kamerleden Tang (PvdA) en Irrgang (SP), is gisteren aangenomen. Alle partijen behalve CDA, VVD, D66, SGP en Verdonk stemden voor.

Bestuursleden van beursgenoteerde ondernemingen profiteren vaak bij een fusie of overname omdat een deel van hun beloning uit optie- of aandelenpakketten bestaat. Bij een bod op een onderneming schiet de koers gewoonlijk omhoog. Dit kan een oneigenlijke financiële prikkel zijn voor ondernemingsbestuurders om aan te sturen op een overname.

Tang en Irrgang noemen het „onwenselijk dat bestuursleden een (groot) financieel belang laten meewegen bij het wel of niet doorgaan van een fusie of overname”. Bekende voorbeelden van overnamewinst zijn Rijkman Groenink (ABN Amro) die 26 miljoen verdiende en Jan Bennink (Numico) die 80 miljoen incasseerde.

Vastgelegd is dat voor bestuurders de koers van het aandeel vanaf vier weken vóór de aankondiging van een openbaar bod tot vier weken daarna wordt bevroren. Als in deze acht weken sprake is van koersstijging moet de ondernemingsbestuurder de waardevermeerdering van zijn aandelenpakket betalen aan de vennootschap. De raad van commissarissen mag wel een aparte beloning voor een geslaagde fusie of overname toekennen aan bestuurders.

Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft gelobbyd tegen de wetswijziging. Zij noemen de maatregel een „onteigening”.

Verder heeft de Kamer bepaald dat directeuren van bv’s vervolgd kunnen worden als ze dividend aan zichzelf uitkeren en daarmee hun bedrijf financieel uithollen.