Doe nu wat tegen CO 2

Veel bedrijven vinden dat dit kabinet te weinig doet tegen klimaatsverandering. Een oproep aan premier Balkenende.

Het klimaatprobleem baart ons zorgen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven aan dat het erop of eronder is voor de planeet. Wij moeten als ontwikkeld en innovatief land laten zien dat het mogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen.

In eigen bedrijf en organisatie doen wij wat wij kunnen. Maar dat is niet genoeg. Niet alleen de koplopers onder bedrijven en individuele mensen moeten aan de slag. Ook het peloton moet in beweging komen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben wij de politiek nodig. Wij willen graag dat onze kinderen en kleinkinderen in 2050 goed kunnen leven. Daarom vragen wij u met klem om maatregelen te nemen, zodat Nederland zijn klimaatdoelen voor 2020 wél haalt. Daarvoor liggen wij nu nog niet op koers. Wij vragen u om de volgende maatregelen te nemen die echt zoden aan de dijk zetten.

Speerpunten. Wij hebben behoefte aan zichtbare iconen van klimaatbeleid. Economische kansen en klimaat gaan hand in hand op Nederlandse speerpunten, zoals windmolens op zee, smart grids, groen gas en elektrisch vervoer.

Duurzame energie. Half november heeft het kabinet voorgesteld om gemiddeld 2 miljard euro per jaar uit te trekken, zodat wij in 2020 minstens 20 procent duurzame energie hebben. Wij roepen het kabinet op om dit jaarlijkse bedrag nog deze kabinetsperiode veilig te stellen.

Kolencentrales. Om te voorkomen dat kolencentrales in Nederland onbeperkt CO2 uitstoten, moet er nog deze kabinetsperiode regelgeving komen die exploitanten van bestaande en nieuwe kolencentrales verplicht tot het gefaseerd beperken van de uitstoot richting nul in 2025 door ondergrondse CO2-opslag en het bijstoken met biomassa. In een flink aantal landen is hier al regelgeving voor.

Bestaande gebouwen. Wij roepen het kabinet op om nog deze kabinetsperiode beleidsmaatregelen in te voeren zodat de CO2-uitstoot van alle bestaande woningen en andere gebouwen uiterlijk in 2020 met eenderde is teruggebracht.

Verkeer. Wij roepen het kabinet op om te zorgen dat in 2020 verkeer (inclusief woon-werkverkeer) 30 procent minder CO2 uitstoot dan nu. Het bedrijfsleven wil hier een grote bijdrage aan leveren.

Hoewel ieder van de ondergetekenden zijn eigen prioriteiten, formuleringen en verlangens heeft, steunen zij bovenstaande en vragen zij u om politieke moed te tonen en deze maatregelen nog deze kabinetsperiode in te voeren. Het is nu of nooit. Dit zijn kansen, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor duurzaam ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Laat zien dat een klein land groot kan zijn. Aan de vooravond van de finale van de onderhandelingen in Kopenhagen geven wij u dit signaal.

Ed Nijpels, ABP en NLingenieurs Dick Boer, Albert HeijnRichard Sikkel, Athlon Car LeaseElco Brinkman, Bouwend Nederland; Bertrand van Ee, DHVJeroen de Haas, EnecoTon Hoff, ECNWillem van Duin, Eureko/AchmeaGer Bemer, Koninklijke NedalcoPeter Molengraaf, AllianderWillem Lageweg, MVO-NLBert Meerstadt, NSRem Koolhaas, OMACoen van Oostrom, OVG ProjectontwikkelingPiet Moerland, RabobankHenk Roelofs, Solland Solar CellsPeter Bakker, TNTKees van der Waaij, Unilever NLPier Vellinga, Wageningen Universiteit & Research CentreAart van Veller, Wij zijn koelRuud Lubbers; Pieter WinsemiusMirjam de Rijk, Stichting Natuur en Milieu.

    • Ed Nijpels E.A