CPB: de economie trekt weer aan

De economische groei keert terug. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie in 2010 met 1,5 procent groeit. Dat is beter dan verwacht, want in september voorzag het CPB nog een nulgroei. De werkloosheid loopt verder op, maar veel minder dan de 9,5 procent die het planbureau in juni raamde. Het begrotingstekort stijgt fors, met 5,8 procent.

„Het economisch beeld is op bijna alle fronten bijgesteld”, zei CPB-directeur Coen Teulings gisteren in een toelichting op de ontwikkeling van de economie. „Het goede nieuws is dat de werkloosheid niet zo snel stijgt als we verwacht hadden.” Het aantal werklozen stijgt van 380.000 dit jaar naar 510.000 in 2010. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking en nog altijd laag vergeleken met andere landen in Europa.

„Het slechte nieuws is dat de pijn van de crisis voor een deel neerslaat op de groeiende groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Bij hen zit veel verborgen leed”, vermoedt de CPB-directeur. Als gevolg van de crisis werken ze minder uren en zijn ze gedwongen onder de prijs te werken, waardoor hun inkomen daalt. Maar ze melden zich niet als werklozen.

De groei in Nederland is volledig toe te schrijven aan de export. Na een forse terugval van 9,5 procent in dit jaar, zal de export in 2010 met 6 procent groeien. Dat is het gevolg van de oplevende wereldhandel. De verschillende overheden in de VS, Azië en Europa hebben volgens Teulings „heel adequaat” op de kredietcrisis gereageerd met uitzonderlijk krachtige budgettaire stimuleringsmaatregelen, een zeer ruim monetair beleid en met de redding van banken.

Maar de overheidsmaatregelen en de ongekende krimp van de economie, die dit jaar op 4 procent wordt geraamd, trekken een zware wissel op de overheidsfinanciën, waarschuwt Teulings. Het begrotingstekort loopt op van 4,6 procent van het bruto binnenlands product dit jaar naar 5,8 procent in 2010.

Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) zei gisteren in een reactie dat de vooruitzichten van het CPB niets aan het voornemen van het kabinet veranderen om pas in 2011 te beginnen met bezuinigen. Hij vreest dat te snel ingrijpen het economisch herstel in de knop kan breken.