Twente kan leren van Noord-Zuidlijn

De Amsterdamse enquetecommissie Noord-Zuidlijn geeft een duidelijk beeld van wat er gebeurt als bestuurders iets heel graag willen, ook al staan de seinen op rood. Dan wordt er Ja gezegd tegen een project dat niet goed begroot is en waar niemand greep op heeft.

Het stadsbestuur van Enschede lijkt blind voor deze harde les. Maar morgen kunnen de provinciale staten van Overijssel het collectieve verstand redden. En de droom van een rendabele en stille ‘luchthaven in het groen’ in Twente tegenhouden.

Ook in Enschede zocht de gemeenteraad het in randkwesties. Een onsje minder lawaai, meten hoe erg het is voor bewoners. Maar intussen een groot besluit nemen voor een hele regio op basis van een wankel rapport met een vooraf bestelde uitkomst.

Het Amsterdamse rapport brengt keurig in kaart waar deze besluitvorming op basis van gretigheid ontspoorde. Er zit een mooi filmpje bij, geen samenvatting, maar een goed overzicht.

    • Marc Chavannes