Transparantie

Op 13 juni 2008 verstuurde het Directoraat-Generaal Rechten van de Mens en Juridische Zaken, namens de Group of States against Corruption (hierna te noemen: GRECO), na goedkeuring op de 38ste plenaire vergadering in Straatsburg, opgetekend tijdens de derde evaluatieronde (thema II, zie bijlage 13), een schriftelijk evaluatierapport over de artikelen 8, 11, 12, 13b, 14 en 16 inzake de ‘Gemeenschappelijke Regelgeving ter bestrijding van Corruptie met betrekking tot de Financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes’. De belangrijkste aanbeveling uit het rapport:

Het moet transparanter.

Minister Ter Horst heeft daarom nu een wet in de maak die politieke partijen en bewegingen verplicht om giften vanaf 750 euro te registreren en vanaf 4.537,80 euro met naam en toenaam openbaar te maken. Nu zult u zeggen: wat een raar bedrag! Maar nee, 4.538,80 is op de kop af 10.000 florijnen. U leest het goed.

De overheid rekent nog om.

De PVV is faliekant tegen de wet. „Of Truus van driehoog achter ons 5.000 euro wil schenken, gaat u geen bal aan”, zei Hero Brinkman. Mijn eerste (ik geef toe: impulsieve) reactie daarop was: als Truus het zich kan veroorloven vijfduizend euro aan een partij weg te geven, wáárom woont ze dan driehoog achter?

Maar goed, Truus hoeft niet te vrezen, want de meeste donaties aan de PVV komen uit het buitenland. Ja, Geert mag dan bekend staan als xenofoob nationalist, als het om fondsenwerving gaat is hij wereldburger in hart en nieren: op zoek naar gulle gevers struint hij de halve wereld af. Dat hij daar niets over kwijt wil, is begrijpelijk – voor een politicus die in zijn partijprogramma pleit voor een verbod op ‘buitenlandse financiering van moskeeën’. Zal je net zien dat een of ander gebedshuis in Marokko Geerts hoofdsponsor is.

Wie de sponsors van de andere partijen zijn, blijkt trouwens net zo lastig te achterhalen. Erg specifiek zijn de jaarverslagen niet. Het CDA heeft ooit 10.000 euro ontvangen van een ‘baggerbedrijf’ (geloof ik graag) en de PvdA kreeg in 2008 helemáál geen giften boven de 500 euro (geloof ik zeker). Mijn vraag inzake het transparanter maken van de financiering der politieke partijen is dus deze:

Wat let ze?

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg