Plannen Albayrak zorgen voor illegale kinderen

Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) presenteerde vorige week haar plannen voor een nieuw kinderbeleid binnen het vreemdelingenrecht. Veel van haar ideeën stroken met het Kinderrechtenverdrag, maar met haar beleidsvoornemens tovert ze – misschien onbedoeld – een groep kinderen om tot ‘illegale’ medeburgers.

In het huidige beleid krijgen minderjarige vreemdelingen die zonder ouders naar Nederland komen een tijdelijke verblijfsvergunning als er geen geschikte opvang is in het land van herkomst. Die vergunning wil de staatssecretaris afschaffen. Daarmee verworden deze minderjarigen tot kinderen zonder papieren, ‘illegale’ kinderen. En dat terwijl de staatssecretaris illegaal verblijf juist wil uitbannen. Het gaat om de groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen die volgens de Nederlandse rechter geen recht hebben op bescherming als vluchteling in Nederland en die dus terug zouden moeten naar hun land van herkomst. Soms lukt die terugkeer niet omdat er geen goede opvang te vinden is in het land van herkomst, soms ook omdat de landen van herkomst niet meewerken aan de terugkeer. Zolang de jongere in Nederland is, heeft de minderjarige echter recht op veiligheid en bescherming. Dat erkent de staatssecretaris ook, maar toch gaat ze hun verblijf als ‘illegaal’ typeren door de speciale vergunning voor jongeren in dit soort situaties af te schaffen.

Wij ondersteunen de gedachte van de staatssecretaris dat kinderen zo snel mogelijk terug moeten naar het land van herkomst als is vast komen te staan dat ze hier geen toekomst hebben. Maar dan moet wel de terugkeer met alle nodige veiligheidswaarborgen gerealiseerd worden. Er is intensieve begeleiding nodig, zowel tijdens de voorbereiding van de terugkeer als daarna door mensen die het kind vertrouwt. Er is een plan nodig over waar het kind gaat wonen, hoe de bestaansvoorwaarden verzekerd zijn. En bovenal zal in Nederland uitgezocht moeten worden of de ouders of anderen die het kind gaan opvangen in het land van herkomst voldoende in staat zijn om het kind te beschermen. De voogd in Nederland moet instemmen met de terugkeer.

Daarbij moet het belang van het kind steeds de eerste overweging zijn, zoals het Kinderrechtenverdrag eist.

Carla van Os

Defence for Children

Karin Kloosterboer

Unicef Nederland

    • Carla van Os
    • Unicef Nederland
    • Defence For Children Karin Kloosterboer