NCTb: kans op aanslag terrorist kleiner

De kans dat een terroristische aanslag in Nederland wordt gepleegd, is kleiner geworden.

Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) vandaag bekendgemaakt. Het dreigingsniveau dat de NCTb hanteert om terreurdreiging weer te geven is verlaagd van ‘substantieel’ naar ‘beperkt’. Dit is het op één na laagste niveau, er zijn er vier. Het betekent, schrijft de NCTb op zijn website, dat de kans op een aanslag in Nederland nu „betrekkelijk gering maar niet uitgesloten is”.

Het niveau is onder meer verlaagd omdat Nederland „minder in beeld is bij internationale jihadistische organisaties als ‘voorkeursdoelwit’ ”. Wel blijven deze groepen Nederland volgens de NCTb zien als „legitiem” doelwit. Een aanslag in Nederland door Al-Qaeda lijkt minder voor de hand te liggen nu „de slagkracht van Al-Qaeda om Europa te treffen is afgenomen”, aldus de NCTb.

De dreiging van Al-Qaeda was in 2008 juist reden voor de NCTb om het dreigingsniveau te verhogen. In maart van dat jaar werd de Pakistaanse student Akeel Abbasi in Breda opgepakt, omdat hij deel zou uitmaken van een Spaanse terreurcel die zelfmoordaanslagen zou voorbereiden.

Gisteren veroordeelde de rechtbank in Barcelona Abbasi tot 8,5 jaar gevangenisstraf. De rechter achtte bewezen dat Abbasi en tien medeverdachten deel uitmaakten van een terroristische organisatie. Hij legde de elf verdachten, uit Pakistan en India, straffen op tot ruim veertien jaar.

De zaak-Abbasi leidde achter de schermen tot groot alarm bij de Nederlandse autoriteiten en een omslag in het denken van terrorismebestrijders. Tot dan toe concentreerden de veiligheidsdienst AIVD en de NCTb zich vooral op binnenlandse netwerken als de Hofstadgroep. De zaak-Abbasi vestigde de aandacht op dreiging uit Pakistan en Afghanistan. De AIVD constateerde gisteren dat de dreiging van lokale jihadistische netwerken verder is verminderd. „Lokale jihadisten richten zich nu vooral op de jihad buiten ons land”, schrijft de dienst in het rapport Lokale jihadistische netwerken in Nederland.

De AIVD constateert dat lokaal autonome netwerken rondom internationale ronselaars minder belangrijk worden. De groepen zijn onderling verdeeld en ze hebben geen sterke leiders. Dat neemt niet weg dat de intentie om deel te nemen aan de jihad er nog is. Contacten van de lokale netwerken met buitenlandse jihadistische groepen kunnen een bedreiging vormen voor Nederland, schrijft de AIVD.

Barcelona: pagina 4