Minder dreiging radicale islam

De dreiging van jihadistische netwerken in Nederland is afgenomen. Het gevaar voor aanslagen op overheidsdoelwitten, politici en opiniemakers is daardoor verminderd, concludeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in een gisteren gepubliceerd rapport over terrorisme. Dat komt vooral door onderlinge verdeeldheid en een gebrek aan leiderschap, stelt de AIVD vast. Radicale moslims uit Nederland richten hun gewapende strijd nu op het buitenland. Ze proberen aan een jihadtraining deel te nemen, of aan de gewapende strijd in Pakistan, Afghanistan of Somalië. (ANP)