Kort nieuws Wetenschap

Moderne mens kwam Azië binnen in één migratiegolf

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 15 dec. - Azië is door moderne mensen bevolkt in één migratiegolf. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de genetische variatie in Azië, dat afgelopen vrijdag is gepubliceerd in Science. Een internationaal team onder leiding van Jin Li vergeleek de genomen van 2000 individuen uit 73 Aziatische bevolkingsgroepen en twee niet-Aziatische volken. Azië kent een enorme culturele en taalkundige diversiteit, maar de onderzoekers vonden er een opvallende verwantschap tussen alle volken. Dat geldt ook voor groepen die op grond van taalkundig en etnografisch onderzoek geacht werden niet onderling te trouwen. Dat suggereert recente vermenging of opsplitsing van verwanten in verschillende taalgroepen. De onderzoekers concluderen dat de mens Azië niet koloniseerde in twee golven, maar in één migratiebeweging, van zuid naar noord.

LHC-versneller bereikt mijlpaal

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 15 dec. - Afgelopen weekeinde bereikte de LHC-versneller bij het Europees centrum voor deeltjesonderzoek, het CERN bij Genève, alweer een mijlpaal. Twee deeltjesbundels kruisten elkaar op vier punten in de versnellerring bij recordenergie – met 50.000 deeltjesbotsingen als resultaat – de oogst van een weekeinde. De deeltjes draaiden in tegengestelde richting, elk met een energie van 1,18 TeV (Tera-elektronvolt). Die recordenergie was al bereikt, maar nog niet met een zo grote bundelintensiteit als nu. Ofwel: voor zoveel deeltjes tegelijk. Tot en na Kerst zullen versnellerexperts het aantal botsingen verder proberen op te voeren. Als de LHC op volle toeren draait moeten er zeshonderd miljoen botsingen per seconde optreden.

Dier met zwaar brein loopt laat

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 15 dec. - Het tijdstip waarop een zoogdier kan lopen hangt nauw samen met het absolute gewicht van de hersenen die het op volwassen leeftijd bezit. Althans: als het moment waarop de eerste stapjes worden gezet wordt geteld vanaf de conceptie (bevruchting). De mens, met zijn afwijkende tweebenige gang, past net zo mooi in dit schema als de muis of het aardvarken. Zweedse onderzoekers beschrijven dit in de early edition van de Proceedings of the National Academy of Sciences. Meestal wordt het moment van lopen geteld vanaf de geboorte en afgezet tegen de relatieve hersenmassa. Dat levert geen helder verband. De absolute hersenmassa is een maat voor de tijd die de hersenaanleg in beslag neemt. Als het lang duurt, dan loopt het dier laat.