Kort nieuws Binnenland

Politiechefs R’dam steunen korpschef inzake strandrellen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 15 dec. - De politiechefs van het korps Rotterdam-Rijnmond hebben zich gisteren gekeerd tegen mogelijke ontslagen binnen de eigen organisatie, naar aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland op 22 augustus. In een brief aan de burgemeesters uit de regio stellen zij dat personele maatregelen averechts zullen werken. „Een volwassen organisatie moet ruimte hebben om van fouten te leren”, schrijven de chefs. Met name de positie van korpschef Aad Meijboom staat onder druk door de fouten die zijn gemaakt voor en tijdens het strandfeest. De politie heeft gisteren vier mannen opgepakt die worden verdacht van openlijke geweldpleging tijdens de strandrellen. Het aantal arrestaties komt daarmee op 49.

Universiteitsraad op bres voor blad

Door een onzer redacteuren

Utrecht, 15 dec. - De Utrechtse universiteitsraad legt de Landelijke Geschillencommissie medezeggenschap onderwijs het besluit voor van het college van bestuur om de papieren versie van het U-blad af te schaffen. Dat heeft de raad gisteren gemeld. Ruim vierduizend studenten ondertekenden vorige week een petitie om opheffing te voorkomen. Volgens de raad kan „een universiteit zonder universiteitskrant zichzelf niet serieus nemen”. Een woordvoerder van de universiteit zegt in een reactie dat het college van bestuur het oordeel van de geschillencommissie afwacht.

‘Hogere numerus fixus geneeskunde’

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 15 dec. - De numerus fixus voor de studie geneeskunde moet worden verruimd van 2.850 naar 3.100 studenten, een stijging van 9 procent. Dat adviseert het Capaciteitsorgaan vandaag aan minister Plasterk (Onderwijs, PvdA). Het Capaciteitsorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van ramingen voor de opleidingscapaciteit van de medische vervolgopleidingen, uitgaande van de te verwachten zorgbehoefte. Omdat niet voldoende basisartsen doorstromen naar een specialisatie, adviseert het Capaciteitsorgaan nu het totaal aantal geneeskundestudenten te verhogen.

Enschede stemt voor luchthaven

Door onze correspondent

Enschede, 15 dec. - Een meerderheid van de gemeenteraad van Enschede heeft gisteravond ingestemd met heropening van de luchthaven Twente op voorwaarde dat de geluidsoverlast beperkt blijft tot een gebied van 8 vierkante kilometer. De raad is bezorgd over de eis van de rijksoverheid dat de voormalige militaire vliegbasis ook na heropening weer door militairen moet kunnen worden gebruikt. De VVD-fractie vreest dat militaire toestellen die nu nog op Eindhoven vliegen, zullen uitwijken naar Twente zodat de burgerluchtvaart in de regio Eindhoven verder kan groeien.

Opkomst tweede griepprik lager

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 15 dec. - Het aantal kinderen dat zich voor de tweede keer heeft laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep, ligt ongeveer 10 procent lager dan drie weken geleden. GGD Nederland, dat de griepprik voor kinderen vanaf zes maanden tot en met vier jaar organiseert, zegt dat ongeveer 65 procent van de opgeroepen kinderen gisteren kwam opdagen. De vorige keer was dat 72 procent. In Amsterdam kwam 50 procent van de kinderen, tegen 55 procent drie weken geleden. Voor optimale bescherming tegen het griepvirus zijn volgens het RIVM twee vaccinaties nodig.