Griepremmer Tamiflu is niet erg effectief

Oseltamivir, beter bekend als Tamiflu, is veel minder effectief dan altijd wordt aangenomen. Dat concludeerde een overzichtsartikel in het British Medical Journal vorige week.

Beschikbare onderzoeksdata over de effectiviteit van Tamiflu zijn schaars en tegenstrijdig, aldus de auteurs, die werkzaam zijn bij de Cochrane Collaboration, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en twee Australische universiteiten.

In een begeleidend essay schrijft het British Medical Journal dat het overzichtsartikel „niet alleen twijfels oproept over de effectiviteit en veiligheid van Tamiflu, maar ook over het systeem om dit soort geneesmiddelen te evalueren, te reguleren en te promoten”.

Tamiflu is in Nederland de gangbare virusremmer die wordt ingezet bij griep, zowel bij seizoensgriep als bij de Mexicaanse griep. Op advies van de Gezondheidsraad heeft de Nederlandse overheid zo’n 4,5 miljoen doses aangeschaft in de aanloop naar de huidige pandemie. De richtlijnen van Gezondheidsraad en RIVM melden dat Tamiflu griepbesmetting kan voorkomen, na besmetting de symptomen kan verminderen en het risico op complicaties verlaagt. Volgens de auteurs van het artikel zijn deze drie stellingen onvoldoende bewezen.

Bij eerdere, vergelijkbare kritiek op Tamiflu verklaarde het RIVM dat er inderdaad weinig directe bewijzen zijn voor de werkzaamheid, maar het zag toch voldoende reden voor toepassing tegen de grieppandemie.

Het nieuwe artikel stelt opnieuw dat Tamiflu geen bewezen preventief effect heeft en dat de symptoomreductie beperkt is. De verlaging van het risico op complicaties blijkt vooral te stoelen op acht ongepubliceerde studies. Een daarvan is de grootste studie die ooit naar Tamiflu is gedaan. Maar de hoofdauteur van die studie heeft al aan het British Medical Journal laten weten dat hij nooit aan deze studie heeft meegewerkt.

De data die wel in vaktijdschriften zijn gepubliceerd, wijzen uit dat Tamiflu het risico op infecties van de lagere luchtwegen niet vermindert. De auteurs merken daarbij op dat de enige studie waaruit Tamiflu gunstig uit de bus kwam, gefinancierd was door Roche, de fabrikant van Tamiflu.

De auteurs stellen dat er veel meer en gedegen onderzoek nodig is om grootschalige inzet van Tamiflu te rechtvaardigen.