CDA wil hard ingrijpen bij overheid

Het kabinet moet na 2011 maatregelen nemen die leiden tot een bezuiniging van 36 miljard euro per jaar. Het begrotingstekort, dat nu circa 5,8 procent bedraagt, moet dan jaarlijks minimaal 0,75 procentpunt worden teruggedrongen.

Dat stelt het CDA in een rapport van het Wetenschappelijk Instituut. Met het rapport Op weg naar houdbare overheidsfinanciën neemt het CDA een stevig voorschot op de discussie die volgend jaar tussen coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie gaat plaatsvinden. Na een advies van 20 werkgroepen wil de coalitie in het voorjaar beslissen welke bezuinigingen al voor 2011 worden doorgevoerd.

Sinds de economische crisis is volgens René Smit, één van de opstellers van het rapport, sprake „een explosie” van de uitgaven van de overheid. „Daar moeten we echt wat aan doen. Een te grote overheid heeft grote gevolgen voor onze economische dynamiek.”

Zo vindt de partij dat de overheid zelf 12 miljard euro moet bezuinigen, en dat besparingen en meer marktwerking moeten leiden tot 6 miljard kostenreductie in de zorgsector. Ook moeten verhoging van de arbeidsdeelname, loonmatiging in de collectieve sector en productiviteitsverhoging in de economie elk zes miljard euro opleveren.

Het instituut doet enkel vergaande voorstellen voor de zorg, waarvan de uitgaven de laatste jaren fors stijgen. Zo zou er geen kortdurende zorg meer uit de AWBZ bekostigd worden moeten. Alleen nog de onverzekerbare langdurige zorg zou via de AWBZ vergoed moeten worden. „In feite krijgt de AWBZ een wachttijd van een jaar.”

Om de overheid te laten inkrimpen oppert het rapport provincies in de Randstad te laten fuseren en lokale overheden te versterken. Ook stelt het rapport, zij het voorzichtig, de rol van waterschappen en provincies aan de orde. De taken van deze overheden zouden niet meer mogen overlappen. Het aantal politici kan teruggebracht worden: „De herziening van het openbaar bestuur zou aan geloofwaardigheid winnen, indien ook het aantal leden in vertegenwoordigende lichamen wordt teruggebracht.” Het CDA-rapport keert zich tegen belastingverhogingen. „Betere oplossingen” worden dan uit de weg gegaan.

Of de PvdA zo ver wil gaan als het CDA nu voorstelt, is de vraag. PvdA’er Paul Tang noemt de inzet „fors”, met name die voor de zorg. „Alles hangt er af van hoe de economie gaat groeien. En volgens mij wil het CDA de groei ook niet kapot bezuinigen.”

Voorspelling CPB pagina 15