35 mld voor de Franse economie

President Sarkozy heeft gisteren 35 miljard euro aan extra investeringen aangekondigd om de Franse economie te versterken. Hoger onderwijs (11 miljard) en onderzoek (8) zijn de belangrijkste sectoren waar extra overheidsgeld heen gaat.

„Deze ‘grote lening’ is geen conjunctureel stimuleringsplan, maar een investering om de bocht naar de 21ste eeuw te nemen”, zei Sarkozy. Hij vergelijkt de investering met vroegere grote projecten als het Marshallplan en de Franse staatsprogramma’s voor kernenergie en de TGV. De Staat wil met het plan ook de digitalisering van de Franse bibliotheken bekostigen, waarop Google aast.

Het nieuwe investeringsplan komt bovenop de 175 miljard lening die de Franse overheid nodig heeft om haar begrote activiteiten te bekostigen. Oppositie en sommige Franse economen zijn kritisch, omdat het plan de sterk gegroeide staatsschuld verder opjaagt. „Dit is een opmaat naar de grote belastingverhoging van morgen”, meent socialist François Hollande.

De nieuwe lening is de uitwerking van het idee dat Sarkozy in de zomer lanceerde, om door het uitschrijven van een omvangrijke staatslening bij particulieren de Fransen te betrekken bij de modernisering van de economie.

Een commissie onder leiding van twee ex-premiers, de sociaal-democraat Michel Rocard en de centrumrechtse Alain Juppé, adviseerde eind vorige maand om de lening toch maar af te sluiten bij de financiële markten, omdat dit veel goedkoper is. Zij adviseerden ook het bedrag te beperken tot de naar Europese begrippen toch al uitzonderlijke 35 miljard euro.

Terwijl EU-landen als Griekenland moeite hebben aan hun lopende verplichtingen te voldoen, drongen adviseurs van de Franse president aan op een aanmerkelijk grotere investering van de Staat in de economie. Sarkozy volgt uiteindelijk grotendeels de adviezen en prioriteiten van Rocard en Juppé.