Weinig vrouwen in hedgefondsen

In de financiële wereld komt het leiden van een hedgefonds qua machismo het dichtst in de buurt van het besturen van een gevechtsvliegtuig. Daarom zou het voor de van testosteron overlopende mannelijke handelaren wel eens een gevoelige dreun kunnen zijn om te horen dat vrouwelijke hedgefondsbestuurders betere rendementen lijken te boeken. Het probleem voor beleggers is dat er niet zoveel vrouwen in de sector werkzaam zijn.

Volgens een nieuw onderzoek presteren vrouwelijke hedgefondsmanagers sinds 2000 beter dan hun mannelijke tegenhangers – door een gemiddeld jaarlijks rendement van 9 procent te leveren in plaats van de 5,8 procent bij door mannen bestuurde hedgefondsen. In de donkere dagen van 2008, toen mannelijke managers verliezen boekten van soms wel 19 procent, verging het de door vrouwen geleide fondsen slechts half zo slecht.

Het is makkelijk je schouders op te halen over dergelijk onderzoek. De schaarste aan vrouwen in de hedgefondswereld maakt het moeilijk resultaten met elkaar te vergelijken. Het ligt tevens voor de hand dat louter de meest getalenteerde vrouwen erin zijn geslaagd zo’n overwegend mannelijk bastion binnen te dringen. Naarmate meer vrouwen dit terrein betreden, zou het niet verrassend zijn als de tekenen die op betere prestaties duiden verdwijnen.

Maar ook ander onderzoek wijst erop dat vrouwen het goed doen als beleggers. Hyperactieve mannelijke handelaren overspelen vaak hun hand door te veel transacties te willen doorvoeren, zodat ze in ieder geval genoeg vergoedingen binnenhalen. Uit een onderzoek van academici van de universiteit van Berkeley uit 2001 blijkt dat mannen 45 procent méér transacties op hun naam hadden staan dan vrouwen, hetgeen hen 2,65 procentpunt van hun nettorendement kostte. Uit andere studies komt naar voren dat vrouwelijke fondsbeheerders minder extreme beleggingsstrategieën volgen, waardoor het risico van een ‘blow-up’ kleiner blijft.

Voor beleggers kon dit wel een eens aantrekkelijke eigenschap zijn in een sector waarin veel fondsen het loodje leggen. Onderzoeksbureau Hedge Fund Research heeft een database van zo’n achtduizend gesneuvelde fondsen - ongeveer net zoveel als er vandaag de dag actief zijn.

Voor beleggers is het dus jammer dat er zo weinig door vrouwen bestuurde fondsen zijn. Slechts 3 procent van de negenduizend hedgefondsen wordt door vrouwen geleid. Zelfs bij de ‘mutual funds’ (een ander, minder risicovol type beleggingsfondsen) is slechts één op de tien managers vrouw. Dat betekent dat betrekkelijk weinig fondsbeleggers zullen kunnen profiteren van de vrouwelijke ‘beleggingstouch.’

Christopher Swann

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Christopher Swann