Retour Den Haag-Brussel

Ook Pels kan niet zonder een partij

Wie had gedacht dat de essayist Dick Pels ooit in dienst van een bestaande politieke partij zou treden? Nog maar een jaar geleden verscheen ‘Wat de vrijzinnig democraten willen’, met daarin een pleidooi van Pels voor de heroprichting van de Vrijzinnig Democratische Bond, een partij die vanaf 1901 tot de Tweede Wereldoorlog vertegenwoordigd was in de Tweede Kamer. De Nederlandse politiek, zo meende Pels bovendien, kon wel een ‘bond’ gebruiken, omdat de bestaande partijen „volharden in een vorm van kartelpolitiek die tal van perverse effecten heeft” en, sterker, volharden „in een praktijk van partijdige uitruilbenoemingen en een bijna structurele leugenachtigheid en hypocrisie.”

Het kan verkeren: vanaf 1 januari 2010 krijgt Pels zijn salaris van GroenLinks, als directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Wat is er gebeurd? Pels: „De oprichting van die vrijzinnig-democratische partij is me niet gelukt. Wenselijk of niet, in de zeven jaar dat ik als freelancer actief was, ben ik er achter gekomen dat het vergaren voor steun voor politieke ideeën in Nederland nauwelijks buiten het partijwezen om kan. Ik blijf mijn ideeën de wereld inbrengen, maar vanaf nu gesteund door een partijapparaat.”

En die nieuwe partij voor vrijzinnig-democraten? „Dat plan heb ik niet aan de wilgen gehangen.” GroenLinks is gewaarschuwd. (PvO)

Voor PVV bestaat de Westoever niet

Het begint op te vallen: voor de PVV bestaat de Westelijke Jordaanoever niet. Raymond de Roon, Geert Wilders, Sietse Fritsma; ze spreken consequent over ‘Judea en Samaria’ als ze het gebied tussen de officieel erkende grens van Israël en de Jordaan bedoelen. Waarom noemt de PVV de Westoever Judea en Samaria? Navraag bij directeur Ronny Naftaniel van het Israël-informatiebureau CIDI leert dat ‘Judea en Samaria’ een bijbelse term is, gebruikt om de aanspraak van het Joodse volk op het gebied te rechtvaardigen. De term is in zwang bij kolonisten en orthodoxe joden.

De PVV is toch altijd zo anti-religieus? Is dat aan het veranderen? Natuurlijk niet, meldt PVV’er Martin Bosma. „Wij zijn seculier. We gebruiken de naam waarmee de gebieden al duizenden jaren bekend staan. ‘Westelijke Jordaanoever’ is bedacht door Arabieren die er geen recht op hebben.”

Waarom hebben de Joden er wel recht op? Bosma: „In Judea en Samaria staat de wieg van het Joodse volk, het is het hart van Israël. Churchill beloofde heel Palestina in 1922 aan de Joden, maar gaf 78 procent aan de Arabieren. De Palestijnse staat bestaat al en heet Jordanië.” Het maakt duidelijk waar de PVV staat in het Israëlische-Palestijnse conflict.

Wie op de kamer van Bosma is geweest, wist dat al: er hangt een grote vlag van Israël. Bosma laat ook nog weten Hebreeuws te hebben gestudeerd, als bijvak. (PvdD)

Partij van de Actie, Aanpak & Aardprak

De partijleider verslikte zich er bijna in. De nieuwe verkiezingsposter van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart schitterde huizenhoog op het projectiescherm voor het sprekerspodium. Een blond jongetje, van achteren gezien, die uitkijkt over een zee van mensen. En daar stond het: de Partij van de Aanpak.

De nieuwe leus werd gelanceerd tijdens het partijcongres van de PvdA, afgelopen zaterdag. Hoewel partijleider Bos, tijdens het verdedigen van de verhoging van de AOW-leeftijd, zei dat zijn partij „niet voor niets de Partij van de Arbeid heet”, is Arbeid niet alles meer. Eerder had fractievoorzitter Mariëtte Hamer het al over de Partij van de Actie gehad.

Het zijn allemaal variaties op een van de thema’s waarmee de PvdA kiezers hoopt te trekken: de PvdA ziet niet alleen problemen, maar doet er ook wat aan. (Lees: Geert Wilders en de SP lopen alleen te klagen, maar bieden geen echte oplossingen.)

Ook voor partijleider Wouter Bos was het wennen. Toen hij er in zijn speech aan toe kwam, kon hij geen duidelijke keus maken tussen Arbeid en Aanpak. De normaal onberispelijk speechende Bos bleef steken in een tussenvorm die verdacht veel klonk als „Partij van de Aardprak”. Hij moest er zelf om lachen. (DS)

Bijdragen: Pim van den Dool, Pieter van Os en Derk Stokmans

    • Derk Stokmans
    • Pieter van Os
    • Pim van den Dool