Blair ging sowieso naar Irak

Nog altijd is de discussie niet uitgewoed of de Britse oud-premier Tony Blair zijn landgenoten en de wereld in 2003 bewust heeft misleid omtrent de dreiging van de massavernietigingswapens van de Iraakse leider Saddam Hussein.

Maar gisteren veegde Blair in een BBC-programma over zijn visie op religie dit alles eenvoudig van tafel met de onthulling dat het naar zijn mening ook zonder die dreiging te billijken viel Irak destijds binnen te vallen.

„Ik zou het nog steeds juist hebben gevonden hem te verwijderen”, zei Blair, die erkende dat er dan andere argumenten hadden moeten worden aangevoerd om zo’n stap te rechtvaardigen. Saddam Hussein vormde volgens hem echter hoe dan ook een bedreiging voor de regio.

Blairs opmerkingen leidden tot kritiek. Het Conservatieve Lagerhuislid Richard Ottoway stelde dat er geen parlementaire meerderheid voor de oorlog zou zijn geweest zonder het argument van de massavernietigingswapens. Hij beschuldigde Blair van cynisme. Ook Hans Blix, die namens de Verenigde Naties naar zulke wapens zocht, zei dat Blairs commentaar „sterk de indruk wekt van een gebrek aan oprechtheid”.

Blair verschijnt begin 2010 voor de commissie onder leiding van John Chilcot, die thans de gang van zaken in Irak onderzoekt.