Asielzoekers niet langer als groep beschermd

De speciale bescherming voor asielzoekers uit landen waar de situatie extreem slecht is, wordt opgeheven. Dat schrijft staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) in een brief aan de Kamer. Volgens haar heeft de speciale bescherming voor specifieke groepen asielzoekers een „ongewenst aanzuigende werking” en werkt ze fraude in de hand.

De meeste Europese landen kennen het ‘categoriale beschermingsbeleid’ niet. Daardoor komen asielzoekers uit deze landen het liefst naar Nederland. Albayrak wil naar een eenduidig Europees asielbeleid waarbij de landen in Europa dezelfde regels hebben.

Momenteel krijgen asielzoekers uit Ivoorkust en Soedan in Nederland relatief eenvoudig bescherming. Tot voor kort waren dat asielzoekers uit Irak en Somalië. De veiligheidssituatie in Irak zou inmiddels verbeterd zijn, Irakezen met een tijdelijke verblijfsvergunning moeten binnenkort terug.

Bij Somaliërs werd fraude geconstateerd. Sommige Somaliërs bleken bijvoorbeeld hun vingertoppen af te vijlen waardoor het onmogelijk werd om in de databank na te gaan via welk land ze Europa waren binnengekomen. Alleen in dat land mogen ze asiel aanvragen.

VluchtelingenWerk Nederland waarschuwt voor het afschaffen van de groepsgewijze bescherming. Directeur E. Huizing: „Consequentie van dit beleid is dat mensen teruggestuurd kunnen worden naar levensbedreigende situaties of in Nederland op straat komen te staan.” Bedreiging bewijzen is voor een individuele asielzoeker soms moeilijk.

Volgens de staatssecretaris kunnen vluchtelingen uit gebieden waar sprake is van willekeurig geweld ook bij een individuele asielaanvraag de situatie in het land van herkomst aanvoeren als reden om toegelaten te worden.