Arme landen leggen 'Kopenhagen' stil

De onderhandelingen in Kopenhagen voor een nieuw klimaatakkoord zijn vanmiddag stilgelegd. Dat is gebeurd nadat de G77, de groep van armste landen in de wereld, heeft geweigerd om verder te praten.

De G77 eist dat het bestaande klimaatakkoord, het Kyoto-protocol, niet wordt vervangen, maar wordt aangevuld met nieuwe afspraken.

Bij het sluiten van deze krant om 13.30 uur, was nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. Connie Hedegaard, de Deense voorzitter, was nog niet in de vergaderzaal teruggekeerd. Volgens betrokkenen probeerde ze achter gesloten deuren met landen van de G77 uit de impasse te komen.

Dit weekeinde, terwijl ministers aankwamen, werd al duidelijk dat er nog steeds grote verschillen van mening bestaan over vrijwel alle belangrijke onderwerpen. De beloftes van landen om hun CO2-uitstoot te reduceren vallen tegen, er is nauwelijks geld toegezegd om klimaatbeleid in arme landen te financieren – op een beetje Europees geld voor de korte termijn na. Ook over het doorsluizen van westerse klimaattechnologie aan ontwikkelingslanden en over de manier waarop bossen moeten meetellen bij de reductie van broeikasgassen bestaan nog grote verschillen van mening.

Voor de G77 is voortzetting van het ‘Kyoto-protocol’ het grootste struikelblok. De arme landen willen dat het nieuwe akkoord voortbouwt op de afspraken uit het Kyoto-protocol. De rijke landen, aangevoerd door de Verenigde Staten, willen van het protocol af. Vooral omdat daarin is vastgelegd dat ontwikkelingslanden geen verplichtingen hebben.

Het Kyoto-protocol is echter op dit moment het enige internationale klimaatakkoord. Het is geratificeerd door alle belangrijke landen, met uitzondering van de VS. Deskundigen vrezen dat het loslaten van ‘Kyoto’ alleen maar zou leiden tot meer chaos. „Je slacht een kip niet zonder dat het ei gelegd is”, zegt bijvoorbeeld Willem Verhaak van Milieudefensie.

De arme landen zeiden dit weekeinde al dat ze zich gemarginaliseerd voelden. Hedegaard probeerde met de VS, de Europese Unie en China de impasse te doorbreken die ontstond nadat vrijdag een eerste ontwerpakkoord was gepubliceerd. Afrikaanse landen vreesden dat daardoor werd voorbijgegaan aan hun belangen.

Rellen in Kopenhagen: pagina 5

Laatste nieuws en achtergronden over de klimaattop via nrc.nl/kopenhagen