Dag van de Grondwet

Gisteren werd in Rusland de Dag van de Grondwet gevierd. Een bijzondere gebeurtenis, aangezien de Grondwet in Rusland vooral uit mooie woorden bestaat en in veel opzichten niet door de regering wordt gerespecteerd. Ik beschouw die Grondwet dan ook als een geschenk aan het Westen, om te laten zien dat de intenties om van Rusland

Поминки по Конституции: акция на Пречистенке 12.12.2009. Кадр Граней-ТВ

Gisteren werd in Rusland de Dag van de Grondwet gevierd. Een bijzondere gebeurtenis, aangezien de Grondwet in Rusland vooral uit mooie woorden bestaat en in veel opzichten niet door de regering wordt gerespecteerd. Ik beschouw die Grondwet dan ook als een geschenk aan het Westen, om te laten zien dat de intenties om van Rusland een democratie te maken zeker bestaan, maar dat dit nog enige tijd vergt. Dat het nog niet is gelukt om eerlijke verkiezingen te houden, die een logisch uitvloeisel van die Grondwet zouden moeten zijn, moet maar even worden vergeten.

In het centrum van Moskou, aan het begin van de Pretsjistenki-straat, hield een groepje burgerrechtenactivisten zaterdag daarom een herdenkingsbijeenkomst, waarbij treurmuziek klonk, kaarsen werden aangestoken en bloemen gelegd. Een onschuldige bijeenkomst, die in Nederland ‘ludiek’ zou zijn genoemd.

Enkelen hielden een spandoek op waarop stond ‘In Rusland worden de mensenrechten op drie punten nageleefd: het Recht om te Zwijgen, het Recht om te  Lijden en het Recht om te Sterven.’ Op een ander spandoek stond een van de de 31 artikelen van de grondwet: het Recht van Vergadering. Kort daarop kwamen er enkele overheidsfunctionarissen aansnellen , die negen activisten arresteerden. Quod erat demonstrandum.

    • Michel Krielaars