Rawagede is lang geleden. Tijd voor compensatie

Afgelopen week was er weer een bericht over de moord door het Nederlandse leger op 431 mannen in Rawagede op Java. Nu gaat het om een rechtszaak tegen de staat der Nederlanden, aangespannen door de nabestaanden van de vermoorde mannen (NRC Handelsblad, 9 december).

Eerder werd vergoeding afgewezen. Inderdaad, de moord is lang geleden. We hadden daar zestig jaar geleden al iets aan moeten doen. Fijn dat we de gelegenheid hebben om daar alsnog ten minste iets van een schadevergoeding te kunnen geven, zou je zeggen.

We zijn zo mooi filantropisch bezig met ontwikkelingshulp. Als we nu eens één procent daarvan zouden besteden aan betalingen aan slachtoffers van onze eigen misdrijven. Zou dat gek zijn? Of is onze staat afhankelijk van de dwang van de rechter om zich correct te gedragen? Vraag u eens af wat de morele maatstaven zijn van de Nederlandse overheden.

Paul G. Dekker

Oosterbeek

    • Paul G. Dekker Oosterbeek