Ondertiteling belemmert begrip Engels

Wetenschapsbijlage 12 en 28-11-09

In een ingezonden brief bekritiseert Joop Maes onze studie die heeft laten zien dat ondertiteling in het Nederlands het ontwikkelen van het luisterbegrip in het Engels in de weg zit. Hij denkt dat de slechte kwaliteit van de ondertiteling de proefpersonen heeft afgeleid, en dat ze daardoor zo slecht presteerden. Deze verklaring strookt echter niet met de bevindingen. De proefpersonen die Trainspotting met Nederlandse ondertiteling zagen, begrepen het Engels van de film beter dan proefpersonen die geen ondertiteling hadden. Maar ze waren niet in staat om zinnen die ze niet eerder gehoord hadden beter te herkennen. Als de Nederlandse ondertiteling zou afleiden, zouden deze proefpersonen niet alleen op deze nieuwe zinnen slecht scoren, maar ook op zinnen die ze wel gehoord hadden. Dit was niet het geval. Het argument van de heer Maes klopt ook logisch gezien niet. Het onderzoek maakte niet alleen gebruik van Trainspotting, maar ook van een Australische serie, en de bevindingen waren niet verschillend voor de Schotse en Australische accenten. De Nederlandse ondertiteling van de serie hebben wij zelf laten maken. De Schots/Australische vergelijking laat eigenlijk zien dat de zuiverheid van de vertaling van de ondertitels waarschijnlijk geen rol speelt in de gemeten effecten. Door zijn economische belangen als vertaler mist de heer Maes ook onze kernvraag. Deze gaat over verbetering van luisterbegrip van luisteraars die al vloeiend Engels spreken. Nederlandse ondertitels zijn natuurlijk nodig voor mensen die dat (nog) niet kunnen.

Holger Mitterer, James McQueen

Nijmegen

    • James Mcqueen Nijmegen
    • Holger Mitterer