Maandag nog geen cruciale dag Dubai

Wat zal er maandag in Dubai gebeuren? Dan zullen de islamitische obligaties van Nakheel ter waarde van 3,5 miljard euro moeten zijn terugbetaald. Het lijkt onwaarschijnlijk dat daar volledig aan zal zijn voldaan, en de crediteuren van het noodlijdende vastgoedbedrijf, wiens moedermaatschappij Dubai World vorige maand ruchtbaarheid gaf aan haar intentie om de schuldenlast van 20 miljard dollar te saneren, zijn niet akkoord gegaan met een aflossingspauze van zes maanden.

Toch lijkt maandag nog niet de cruciale dag te worden. Op grond van de voorwaarden uit de obligatieprospectus zal Nakheel nog een periode van 14 dagen respijt krijgen. De projectontwikkelaar zal slechts technisch failliet gaan als hij er niet in slaagt de obligatiehouders schadeloos te stellen of vóór 28 december overeenstemming te bereiken met minstens 75 procent van hen.

Pas op dat moment kan het zaakje gaan rollen voor Dubai World. Hedgefonds QVT Financial uit New York heeft een obligatiehoudersgroep gevormd, die de juridische mogelijkheden onderzoekt. De groep vertegenwoordigt 25 procent van de obligatiehouders, genoeg om iedere onwelgevallige herstructurering te blokkeren en genoeg voor een poging beslag te laten leggen op de bezittingen die als onderpand dienden voor de obligaties.

De obligatiehouders van Nakheel kennen drie niveau’s van garanties. Anders dan bij een doorsnee islamitische obligatie worden deze obligaties gedekt door bezittingen, waaronder een deel van Dubai Waterfront dat ten tijde van de uitgifte werd gewaardeerd op 4,2 miljard dollar. Maar de huidige waarde van het onvoltooide project dekt waarschijnlijk niet langer de hoofdsom van de obligatielening. De tweede garantie is afkomstig van Nakheel zelf, en de derde van moedermaatschappij Dubai World. De obligatiehouders van Nakheel hebben dezelfde wettelijke rechten als de onverzekerde crediteuren van Dubai World.

Dubai World probeert zijn betere bezittingen af te schermen, zoals zijn belang van 77 procent in de winstgevende havenbeheerder DP World. De crediteuren van Nakheel zouden zich daartegen kunnen verzetten, maar omdat de juridische situatie ondoorzichtig is, kunnen de crediteuren meer baat hebben bij overleg.

Hoe dan ook zou het uitblijven van een aflossing op maandag waarschijnlijk nog niet meteen gevolgen hebben. Kredietbeoordelaars hebben bedrijven die gerelateerd zijn aan de overheid van Dubai al een lagere kredietstatus gegeven, ter weerspiegeling van de afgenomen hoop op staatssteun. Maar een rustige maandag voor Dubai zegt ook nog niets over wat misschien nog komen gaat.

Una Galani

    • Una Galani