Is drie jaar voor je bachelor niet gewoon te weinig?

Nu minister Plasterk van Onderwijs de universiteiten wil gaan korten op hun budget als studenten hun opleiding niet in de daarvoor bestemde tijd halen, begin ik me toch wel een beetje minder op mijn gemak te voelen. Volgend jaar ga ik studeren en bij alle voorlichtingen waar ik nu kom wordt ook tegen mij gezegd: je haalt je opleiding gewoon niet in het aantal jaar dat er voor staat. En dit blijkt vaak ook waar te zijn. De cijfers liegen er niet om. Zoals in het artikel ‘Student moet leren opschieten’ van 9 december in NRC Handelsblad wordt beschreven: slechts 22 procent van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam haalt zijn bachelor in de daarvoor bestemde tijd. Dan is de vraag waar de oorzaak moet worden gezocht? Waarschijnlijk niet bij de studenten. Twintig procent is toch wel erg weinig. Misschien moet eens serieus gekeken worden of die drie jaar die voor een universitaire bachelor staat niet een beetje weinig is?

Daarnaast is een resultaat van deze snelle afronding dat er allemaal zeer jonge mensen op de arbeidsmarkt komen. Mijn inziens zal een bedrijf niet snel iemand in een hoge functie aannemen van 23 jaar. Iets over ervaring…?

Ten slotte viel mij het commentaar van een Tilburgse opleidingsdirecteur dr. Rutten (Opiniepagina, 9 december) op. Hij stelt voor dat je de studenten het financieel moet laten voelen als zij hun opleiding niet op tijd halen. Misschien let hij even niet op, maar dan krijgen studenten al geen studiefinanciering meer. Is dat geen financiële maatregel?

Het wordt tijd dat Plasterk eens wat van het onderwijs gaat voelen en ervaren. Ik wil een goede toekomst. Ik wil geen universitaire opleiding die minder goed is, omdat universiteiten deze makkelijker hebben gemaakt met als enige doel hun financiering wel te krijgen.

Jan Sinnige

Rosmalen, vwo 6

    • Jan Sinnige Rosmalen