INTERNET

Deze week verscheen op www.nrc.nl/wetenschap:

Eerste ivf-baby zonder hormoonkuur geboren

Vinvissen zingen toontje lager

Geen tumoren door mobiel bellen

Eenzaam gevoel is besmettelijk

Kannibalisme in Duits dorpje.