Harde landing

Met uitzondering van ontbossing en andere soorten habitatdestructie zorgen botsingen met doorzichtig of spiegelend vensterglas voor meer sterfte onder vogels dan alle andere doodsoorzaken die de mens op zijn geweten heeft. Becijferd is dat in de Verenigde Staten jaarlijks een miljard vogels tegen ruiten om het leven komen. De 60 miljoen gevederde verkeersslachtoffers of de 120 miljoen vogels die jaarlijks door Amerikaanse jagers geschoten worden, stellen daarbij niets voor. Zelfs huiskatten, die enige honderden miljoenen vogels vangen, veroorzaken minder sterfte.

Wereldwijd zijn de sterftecijfers door glas helemaal onvoorstelbaar. Waarnemingen wijzen erop dat glas simpelweg onzichtbaar is voor vogels: ze zien een doorgang naar of reflectie van hun leefgebied en vliegen er tegenaan, te vaak met de dood als gevolg.

Helaas vallen raamslachtoffers zelden op. Aaseters of straatvegers ruimen ze op voordat het publiek ze opmerkt. Anders is dat met duiven. Dat zijn notoire ramenvliegers die prachtige afdrukken achterlaten. Hun veren produceren een fijn poeder dat op het glas achterblijft. De foto toont de afdruk van een houtduif (Columba palumbus) op de glazen gevel van het Airborne Museum in Oosterbeek. Dat was een harde landing.