Grove nalatigheid leidt nu tot dood duizenden geiten

Minister Verburg heeft besloten om een groot aantal geiten en schapen af te laten maken om het aantal besmettingen met Q-koorts in te dammen (NRC Handelsblad, 9 december). Het is het gevolg van grove nalatigheid. Al in 2007 waren de risico’s van Q-koorts voor de volksgezondheid bekend. Indien eerder was besloten een fokverbod in te stellen en alle geiten te vaccineren, dan was deze massaslachting niet noodzakelijk geweest. Het is grove nalatigheid die geresulteerd heeft in elf menselijke slachtoffers en in de dood van duizenden geiten en schapen.

Opnieuw worden de risico’s van de intensieve veehouderij op pijnlijke manier duidelijk. Door enorme aantallen dieren bij elkaar te houden, nemen de risico’s op besmetting toe. Van de mooie beloften de intensieve veehouderij aan te pakken en te streven naar diervriendelijkere vormen van veehouderij is niets terechtgekomen. Opnieuw zullen – zoveel mogelijk uit het zicht van de samenleving – duizenden dieren geslachtofferd worden om het voortbestaan van de intensieve veehouderij veilig te stellen. Het gaat de overheid niet werkelijk om de belangen van de volksgezondheid. De risico’s die aan de Q-koorts zijn verbonden, zijn minder angstaanjagend dan die van bijvoorbeeld roken en fijnstof. Toch doet de overheid op dit gebied vrijwel niets. Economische belangen gaan voor de belangen van de volksgezondheid.

Na de miljoenen koeien en varkens die werden afgemaakt en afgevoerd naar destructiebedrijven, volgen nu geiten en schapen. Het wordt tijd dat de minister van Landouw eens echte maatregelen neemt en de intensieve veehouderij afbouwt.

Prof. dr. J. Oosterlaan

Bilthoven

    • Prof. Dr. J. Oosterlaan Bilthoven