Er is geen bewijs voor collaboratie Romme

In haar column van 3 november beweert Elsbeth Etty dat Romme geen premier is geworden omdat hij in de oorlog had gecollaboreerd. Op nrc.nl/etty heb ik met argumenten en onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur erop gewezen dat noch voor het een noch voor het ander serieuze grond bestaat. In een PS bij haar column van 1 december beroept Etty zich nu op toenmalige PvdA-prominenten, volgens wie onder zware druk van de KVP van vervolging van Romme is afgezien. Bij mijn weten gaat het hier om Van der Goes van Naters, die in een brief aan een partijgenoot in 1977 iets dergelijks suggereert, en om Burger, die in een boek over hem uit 1984 zegt dat het dossier door het kabinet onder grote druk van de KVP-ministers is geseponeerd. Los van de vraag of een kabinet in de tijd van de bijzondere rechtspleging ging over seponering, moet worden geconstateerd dat Burger, zoals trouwens ook Van der Goes van Naters, deugdelijk bewijs voor zijn voorstelling van zaken achterwege laat. Tijdens mijn onderzoek voor de Romme-biografie in talloze archieven heb ik natuurlijk gezocht naar bewijzen voor zo’n voorstelling, maar niets gevonden dat een conclusie in die richting enigszins zou rechtvaardigen. Moet desondanks grote waarde worden gehecht aan de opvattingen van deze PvdA-prominenten?

Jac Bosmans

Cuijk

    • Jac Bosmans Cuijk