De lezer schrijft over web-interview Klink

Ik sta versteld van het verschil tussen Klinks antwoord in het webinterview op nrc.nl van 1 december en de weergave daarvan in het artikel ‘Donner wilde vaccins voor bedrijven’ (NRC Handelsblad, 2 december). Het gaat om deze woorden van de minister: „Het is voor gezonde mensen uiteindelijk minder goed zich te laten inenten. Zij herstellen van de griep, terwijl een inenting toch altijd een beperkt risico op bijverschijnselen geeft.” Dit komt in het artikel in de krant niet voor. Daar staat alleen: „Klinkt vindt het belangrijker om de 19 miljoen overtollige doses te verkopen aan landen die helemaal geen vaccin hebben. [...] Er zijn nog veel landen die mensen uit risicogroepen (zoals astma- of hartpatiënten) nu niet kunnen beschermen tegen de Mexicaanse griep.”

Na de heftige discussie tussen voor- en tegenstanders van vaccinatie vind ik dit zacht gezegd een opmerkelijk weglating.

Lietje Perizonius

Abcoude

De krant antwoordt

Wat is het belangrijkste element dat je uit een lang en veelzijdig interview haalt om een kort nieuwsbericht te maken? Die vraag stellen onze verslaggevers zich elke dag en er is niet altijd een eenvoudig antwoord. De krant kan zich gelukkig prijzen met lezers die de moeite nemen zich dezelfde vraag te stellen: wat zou ík als kern van een nieuwsbericht hebben gekozen?

De keuze van deze lezer wijkt af van die van onze redactie, maar dat is niet erg. Integendeel. Het toont aan hoe nuttig het is als de krant, waar mogelijk, het ‘ruwe materiaal’ laat zien. Journalistiek die ertoe doet gedijt bij zulke transparantie.

Het webinterview met minister Klink was pas de tweede keer dat we deze journalistieke vorm toepasten (de eerste keer was met viroloog Huub Schellekens op 19 november, ook over de griep). Klink (vergezeld van een voorlichter) beantwoordde de vragen rechtstreeks vanachter een computer op onze Haagse redactie. Zo’n chatsessie van lezers met de minister, waaruit dan weer nieuws kwam voor de papieren krant, toont hoe het papieren en het digitale medium krant in elkaars verlengde liggen. Ruim dertig lezers stuurden vóór het interview een vraag in. Tijdens het interview, dat ruim een uur duurde, kwamen nog eens 116 vragen binnen. Voor de twee redacteuren die als intermediair fungeerden was het een hele toer om zoveel mogelijk vragen thematisch geordend door te geleiden naar de minister. Ze hielden daarbij de regie in handen en stelden ook zelf vragen. We gaven kortom de discussie vorm terwijl deze zich ontwikkelde, wat er overigens met het hoge tempo niet makkelijker op werd. Maar het resultaat beviel ons zo dat we met dit genre blijven experimenteren. En we blijven ook benieuwd naar uw indrukken.

Dan de inhoudelijke kant van de lezersvraag: hadden we Klinks mededeling dat gezonde mensen zich beter niet kunnen laten inenten als ‘hoofdnieuws’ moeten nemen? Wij vinden van niet. Dat was namelijk al te lezen in drie RIVM-adviezen over wie er wel en wie niet gevaccineerd zou moeten worden tegen de griep, en die door Klink zijn overgenomen.

In ons interview zei Klink dat minister Donner (Sociale Zaken, CDA), overtollige vaccins had willen reserveren voor het bedrijfsleven. Gegeven het beperkte risico voor ongevaccineerde, gezonde mensen gaf Klink er de voorkeur aan die vaccins te verkopen aan landen met een tekort aan vaccins voor risicogroepen. Dat was nieuw en dus interessanter. Maar de lezer kreeg op grond van de volledige tekst de mogelijkheid daarover met ons van mening te verschillen.

Interview en bericht zijn na te lezen op nrc.nl/griepvirus.

Tips voor verhalen: tips@nrc.nl

    • Birgit Donker