Correcties & aanvullingen

Woningisolatie

Boven een artikel waarin PvdA’er Diederik Samsom zegt dat hij over een eigen plan voor woningisolatie „klunzig” heeft gecommuniceerd, is door een redactionele vergissing de te opiniërende kop geplaatst Samsom klungelt met plan voor woningisolatie (9 december, pagina 2).