The New Electric Ballroom

The New Electric Ballroom van Enda Walsh door het Nationale Toneel, premire 3 december 2009 NTgebouw Den Haag, regie Susanne Kennedy op de foto vlnr.: Nettie Blanken, Juul Vrijdag en ‚igdem Teke Meer, Deen van der

Den Haag

Na te zijn afgewezen door hun grote liefde hebben twee zusters veertig jaar lang de tijd stilgezet. In The New Electric Ballroom van Enda Walsh, opgevoerd door het Nationale Toneel, spelen zij telkenmale opnieuw de afwijzing na. De zusters worden laconiek gespeeld door Çigdem Teke, Nettie Blanken en Juul Vrijdag. Op een sokkel aan de achterwand staat Jochum ten Haaf als gegijzelde visboer. De drie heksen en hun prooi tonen geestig de naargeestigheid die regisseur Susanne Kennedy zoekt. T/m 16 jan NT-Gebouw, achter de schouwburg. Inl: nationaletoneel.nl.