Protest op UvA tegen nieuwe roosters

Zo’n tweehonderd medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben vanmiddag gedemonstreerd voor het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de universiteit. Ze verzetten zich tegen de voorgenomen invoering van een nieuwe semesterindeling op de universiteit.

Om het studierendement te verbeteren, wil het UvA-bestuur voor alle studies een zelfde rooster. Ieder semester wordt opgedeeld in drie blokken, van respectievelijk acht, acht en vier weken. „Zo willen we voorkomen dat studenten die bij meer opleidingen vakken volgen, onnodig vertraging oplopen omdat de programma’s niet op elkaar aansluiten”, aldus een woordvoerder van de universiteit.

Volgens de woordvoerder kunnen alle faculteiten van de UvA zich vinden in de nieuwe roosteropzet, behalve de faculteit geesteswetenschappen. José van Dijk, decaan van deze faculteit, waarin onder meer het onderwijs in talen en geschiedenis is ondergebracht, legt dat uit. „De meeste faculteiten hebben maar een beperkt aantal opleidingen; wij hebben er 78. Het is voor ons dus een enorme logistieke operatie om het onderwijs van al deze opleidingen opnieuw in te richten.”

Ook studenten verzetten zich tegen de herindeling van de semesters. Dave van der Pol, voorzitter van de Amsterdamse studentenvakbond ASVA: „Voor veel vakken in de geesteswetenschappen moet je literatuuronderzoek doen en werkstukken schrijven. Dat kan toch niet veel fatsoenlijks opleveren bij een vak dat vier weken duurt? Daarbij komt dat alle hertentamens naar de zomer worden verplaatst. Wij vinden dat het straks veel te lang duurt voordat iemand een vak kan herkansen.”

Een ander belangrijk bezwaar van de studenten en medewerkers betreft het collegeplan aan vakken meer studiepunten toe te kennen. Decaan Smit: „Daardoor sluiten onze vakken niet meer aan bij het onderwijs van andere universiteiten in de Randstad. Vooral onze kleine opleidingen zijn afhankelijk van samenwerking met deze universiteiten.”