Hirsch Ballin stuurt Senaat met kluitje…

De minister van justitie is alleen al uit hoofde van zijn functie geïnteresseerd in de handhaving van de wet. Zou je denken. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Hij wil liever ‘zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken blijven’.

Vorige week schreef ik dat hij de Eerste Kamer voor het hoofd had gestoten én de wet had overtreden. De Kamer had tot 1 december het wettelijk recht in te stemmen met Europese regels als die in eigen land de kracht van wet zouden krijgen. De minister stuurde twee van dergelijke Europese afspraken te laat naar de Senaat, kreeg geen groen licht en stemde in Brussel toch in.

De Eerste Kamer was echt boos en vroeg om uitleg. Die heeft de minister deze week per brief gestuurd. De Kamer is terecht niet tevreden. Wat de minister doet is een vergaand staaltje ambtelijk taalgebruik inzetten om het parlement met een kluitje in het riet te sturen.

Hirsch Ballin heeft sowieso wat moeite met spellen:

,,…geeft ik graag gehoor aan uw verzoek.” Kan gebeuren. Hij zit daar ook helemaal alleen op dat ministerie. Aanzienlijk erger is dat de minister gewoon niet antwoordt op de onweerlegbare claim van de Senaatscommissie JBZ: u overtreedt de wet.

Een heel verhaal dat het Verdrag van Lissabon (dat 1 december in werking trad) geen overgangsbepalingen kent en dat het kabinet ,,zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken” wilde blijven zonder de besluitvorming op te houden. Alle lidstaten wilden ,,verbetering op het terrein van informatieuitwisseling en misdaadpreventie”.

Pech voor de Senaat. Pech voor de wet. Europese wens en vermeende noodzaak breken wet. En dat door een minister van justitie. Hirsch Ballin zet alleen zijn krabbel maar niet zijn naam onder deze brief. Begrijpelijk. Ik zou me er ook een beetje voor schamen. Hopen dat ie in het archief zoek raakt.

    • Marc Chavannes