Helaas Leon, er is geen klimaatcomplot

Volgens Leon de Winter is er een klimaatmaffia die de wereld wil doen geloven dat de aarde warmer wordt. Er is geen klimaatmaffia, maar warmer wordt het wel, zegt Wouter van Dieren c.s.

In de opiniebijlage van afgelopen zaterdag (Opinie & Debat, 5 december) poneert Leon de Winter de stelling dat het klimaatprobleem niet bestaat. De aarde wordt niet warmer, de wetenschappers deugen niet, er is sprake van een soort ‘Climategate’, en de verborgen agenda van de klimaatmaffia gaat over het inperken van de vrijheid der burgers en de vorming van een neomarxistische wereldregering.

Om met dat laatste te beginnen: wij bevinden ons al jaren in klimaatkringen, maar wij hebben nooit neo- of ex-marxisten aangetroffen. In ieder geval niet bij ons KNMI en niet bij de Amerikaanse NASA. Maar misschien heeft De Winter gelijk: als Climategate bestaat, dan hebben we te maken met aartssluwe types, en dan hebben we die in onze naïviteit niet ontmaskerd. Over die vermaledijde wereldregering hebben we even geklikt naar het Amerikaanse Fox News, en inderdaad, daar wordt hetzelfde lawaai gemaakt: klimaatsamenzwering leidt tot socialisme!

De aarde zou helemaal niet warmer worden, gemeten aan de laatste tien jaar? Smelten ijskappen dan door iets anders dan hogere temperaturen? De Winter is erin getuind; de opwarming vertoont een soort trapgevelcurve, waarbij vertragingen – de trede – en de versnelling – de opmaat – elkaar afwisselen. Als je op zo’n trede stuit, dan zie je dus weinig verandering. De trapgevel vertoont overigens grote regionale verschillen. Het wordt hier kouder en natter, een eind verderop warmer en droger, en vice versa. Maar het gemiddelde over meer decennia en over de hele wereld is een stijgende lijn, schuin omhoog, waarbij wellicht afkoelende en versnellende effecten zijn te verklaren door El Niño en langetermijnfluctuaties in het noordelijk deel van de Stille Oceaan.

En natuurlijk door de zonnevlekken die De Winter in de strijd gooit als alternatief voor de broeikasgassen. Alsof de klimaatwetenschap niet weet dat er inderdaad metacurves bestaan, over tienduizenden jaren, waarbij de zonneactiviteit voor klimaatschommelingen zorgt. Deze schommelingen zijn inmiddels wetenschappelijk in kaart gebracht: het gaat om een variatie van 0,2 tot 0,4 graden Celsius in de wereldwijde, gemiddelde temperatuur. Bij de invloed van de mens via de toename van broeikasgassen in de atmosfeer, gaat het om 2 tot 6 graden Celsius. Zoals er nu wetenschappelijk tegenaan wordt gekeken, heeft de zon op korte termijn enige invloed, maar is op de langere termijn (tien tot vijftig jaar) het versterkte broeikaseffect veruit dominant.

En dan Climategate: De Winter doet een Ontdekking! Surprise! Relevante meetgegevens zijn niet toegankelijk! Wat een triomf, het bewijs is geleverd, het Kopenhagencircus is gebaseerd op niet- openbare data! De CIA kan dat niet gewild hebben, maar De Winter heeft een andere geheime dienst gevonden, de CRU Climate Research Unit (van de universiteit van East Anglia). Het kan niet anders: van daaruit wordt het gigantische complot aangestuurd, hetgeen bevestigd wordt door de ontdekking van verdacht gedrag door de onderzoekers zelf, zoals dat onlangs in geheime e-mails werd onthuld. Zij gebruiken immers, in hun eigen woorden, trucs om modellen, data en gewenste uitkomsten te manipuleren! De Winter is dus onbekend met de harde noodzaak van wetenschappers om inderdaad hun modellen en data zodanig te kalibreren dat de resultaten ergens op slaan: statistische worstelingen van jewelste, in informele bewoordingen gedonder, gedoe, en zelfs trucjes, om de moeizame waarheid boven tafel te krijgen. Ook wij gebruiken zulke taal als wij vloekend en zuchtend onze databases doorploeteren. Dat deze simpele verklaring inmiddels wijd en zijd bekend is, deert De Winter niet, want het complot moet er zijn. De wetenschap haar vooroordeel, De Winter het zijne.

En ten slotte: hoezo, niet toegankelijke data? De meetgegevens van ons eigen KNMI zijn openbaar, die van NASA eveneens, en wat te denken van IPCC, NCDC (National Climate Data Center, VS). De lijst is lang. Het gaat hier niet om duizenden klimaatprofiteurs die elkaars sprookjes overpennen, maar om primaire data-bronnen, van meetstations, satellieten, arctische expedities, meteorologen, paleoklimatologen, en hun gegevens en bevindingen wijken niet zoveel van elkaar af. Alle data zijn op internet te vinden op de sites van de genoemde organisaties. Deze instellingen, kennen een speciale webrubriek met als titel ‘Frequently Asked Questions’. De beweringen van Leon de Winter worden in deze rubrieken op helder wijze weerlegd.

Nee, 100 procent zeker zullen we het nooit weten, maar 90 procent is voldoende voor een verregaand, op wetenschap gebaseerd, klimaatakkoord. Gemakkelijk zal dat zeker niet zijn, want het bereiken van overeenstemming over een volledige energietransitie en compensatie van schade is een ultieme test voor mondiale samenwerking. Echter, zonder dat akkoord komen er destructieve krachten vrij die alle illusies van De Winter over vrijheid zullen vermorzelen. Daarover kan hij dan een schitterende roman schrijven.

Wouter van Dieren is directeur van IMSA Amsterdam, een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau op het gebied van milieu. Hij is lid van de Club van Rome. Pier Vellinga is hoogleraar klimaatverandering aan Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Klaas van Egmond is hoogleraar milieukunde aan de Universiteit Utrecht.

    • Wouter van Dieren C.S